งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาหร่าย พลังงานใหม่จากโลกใต้น้ำ Algae : a new energy from underwater world.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาหร่าย พลังงานใหม่จากโลกใต้น้ำ Algae : a new energy from underwater world."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาหร่าย พลังงานใหม่จากโลกใต้น้ำ Algae : a new energy from underwater world

2 ปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบปัญหากับวิกฤตการณ์ด้าน การขาดแคลนพลังงานและปัญาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจก ที่ทุกประเทศต้องร่วมกันแก้ไข ที่ผ่านมาการนำพืชอาหารมา ใช้เป็นพลังงานทดแทน เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน ก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร เพื่อแก้ปัญหา ดังกล่าวจึงมีการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนอื่น ๆ และเราก็ พบว่า สาหร่ายเซลล์เดียว ซึ่งจะมีทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืด ที่ เราเคยเห็นเม็ดเล็ก ๆ เขียว ๆ ในน้ำคลอง ถ้าอยู่ในทะเลก็ เรียกว่า แพลงก์ตอน ซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อทดแทนพลังงานจากปิโตรเลียมได้ ซึ่งสาหร่ายจัดเป็นพืช ชั้นต่ำที่มีคลอโรฟิลล์สูง จึงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน ปริมาณมากเพื่อสังเคราะห์แสง ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีก ทางหนึ่ง ที่สำคัญคือ มีน้ำมันในปริมาณมากพอที่จะสกัด ออกมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้ และสาหร่ายใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมง ก็แตกตัวแล้วกินคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหาร ซึ่ง หากเปรียบเทียบกับการปลูกปาล์มดิบซึ่งใช้เวลานานหลายปี จึงสามารถนำมาทำผลผลิตน้ำมันได้ ทำให้ทั่วโลกกำลังตื่นตัว ในการพัฒนาอย่างมาก

3 ในไทยก็เช่นกัน บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์พันธุ วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ( ไบโอเทค ) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิต น้ำมันไบโอดีเซลจากสาหร่ายเซลล์เดียว ตั้งแต่ การคัดเลือกสาย พันธุ์ การออกแบบระบบเพาะเลี้ยง การสกัดน้ำมัน ซึ่งระหว่างนี้ กำลังเข้าสู่การทดสอบเชิงพาณิชย์ว่า วิธีใดจะเหมาะสมกับ เครื่องยนต์และความต้องการใช้งานของคนไทยมากที่สุด เมื่อวันที่ 1 – 6 ก. ค. 2556 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. ได้นำคณะ ไปดูงานความร่วมมือการวิจัยสาหร่ายน้ำมัน ระหว่าง ปตท. กับ องค์การวิทยาศาสตร์และวิจัยอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลีย ที่เมือง โฮบาร์ต รัฐทัสมาเนีย ประเทศออสเตรีเลีย นำโดย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่ง ปตท. และองค์การวิทยาศาสตร์และวิจัยอุตสาหกรรมแห่ง ออสเตรเลียได้มี การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัยด้านสาหร่ายเรื่อยมา และได้ตกลง ในข้อหารือเพื่อเดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาสายพันธุ์สาหร่ายน้ำเค็ม ในออสเตรเลีย เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมในการผลิต น้ำมัน มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสาหร่าย น้ำเค็มขนาดเล็กดังกล่าว เป็นพืชพลังงานที่ให้ปริมาณน้ำมัน มากกว่าปาล์มดิบ 20-30 เท่า การพัฒนาสาหร่ายเซลล์เดียว ถือ เป็นเชื้อเพลงในยุคที่ 3 ซึ่ง ปตท. ตั้งเป้าหมายภายในปี 2560 จะ ผลิตน้ำมันสาหร่ายเพื่อเป็นทางเลือกของการใช้ไบโอดีเซล ซึ่งคาด ว่าในอีก 20-30 ปีข้างหน้า จะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

4

5

6 ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2556


ดาวน์โหลด ppt สาหร่าย พลังงานใหม่จากโลกใต้น้ำ Algae : a new energy from underwater world.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google