งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ พัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ พัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ พัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

2 วิเคราะห์ปัญหาและส่งเสริมสหกรณ์ อยากให้เจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องสินค้าของ สหกรณ์ต่างๆ ปัจจุบันไม่ทราบว่าสหกรณ์ใดบ้างที่มีสินค้า ประเภทที่ต้องการ เสนอให้เจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการ สหกรณ์ที่มีทั้งหมดในจังหวัด เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์ ให้ กับ ประธาน รองประธาน และกรรมการผู้จัดการ เพื่อ สร้างความ สัมพันธ์ไมตรี ระหว่างผู้บริหาร สหกรณ์ การอ้างอิงเอกสารในการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุมอ้างอิง ไม่ค่อยพร้อมของ เจ้าหน้าที่

3 งานกีฬาฯ สมควรจัดให้มีสินค้า OTOP หรือ สินค้าทางการเกษตรและจัดให้ใหญ่กว่าเดิม ชนิดของกีฬาไม่จำกัด กรรการ เจ้าหน้าที่ ให้ สมาชิกเล่นด้วย ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงาน ประกันสังคม กรมแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มาจัดบูธประชาสัมพันธ์ในงานกีฬาสหกรณ์ สัมพันธ์ สหกรณ์จัดประชุมอบรมสัมมนา ควรจัดประชุม วันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการ

4 ข้อเสนอแนะ การต่อรองราคาปุ๋ย ปัจจุบันไม่มีสหกรณ์ในการ จัดทำเรื่องปุ๋ย ทำให้ราคาสินค้าที่สหกรณ์ได้รับ ค่อยข้างมีราคาแพง เรื่องระบบบัญชีสหกรณ์ของสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ ปัจจุบันมีการใช้งานกันมาก แต่สหกรณ์ หลายสหกรณ์ยังไม่ได้ใช้ระบบนี้ อยากให้ส่งเสริม เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เพื่อติดต่อ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการนำ ระบบปฏิบัติการบัญชีมาใช้ในงานของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นศูนย์ประสานเรื่องเงินกู้ / เงิน ฝาก เช่น สหกรณ์ไหนเงินเหลือ สหกรณ์ไหน ต้องการเงินรับฝาก สหกรณ์ไหนต้องการเงินกู้

5 รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ สอ. ไทยแอโรว์พิษณุโลก จก. ประธานกลุ่ม สอ. สหอาชีพเมืองสองแคว จก. รอง ประธาน สอ. สาธารณสุขพิษณุโลก จก. เลขานุการ สอ. พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จก. กรรมการ สอ. ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จก. กรรมการ สอ. กองบิน 46 จก. กรรมการ สอ. ครูพิษณุโลก จก. กรรมการ สอ. โรซี่บูล ไดมอนด์ จก. กรรมการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อ พัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google