งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์

2 วิเคราะห์ปัญหาและส่งเสริมสหกรณ์
อยากให้เจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องสินค้าของสหกรณ์ต่างๆ ปัจจุบันไม่ทราบว่าสหกรณ์ใดบ้างที่มีสินค้า ประเภทที่ต้องการ เสนอให้เจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ที่มีทั้งหมดในจังหวัด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์ ให้ กับประธาน รองประธาน และกรรมการผู้จัดการ เพื่อสร้างความ สัมพันธ์ไมตรี ระหว่างผู้บริหารสหกรณ์ การอ้างอิงเอกสารในการประชุม เอกสารประกอบการประชุมอ้างอิง ไม่ค่อยพร้อมของเจ้าหน้าที่

3 งานกีฬาฯ สมควรจัดให้มีสินค้า OTOP หรือสินค้าทางการเกษตรและจัดให้ใหญ่กว่าเดิม
ชนิดของกีฬาไม่จำกัด กรรการ เจ้าหน้าที่ ให้สมาชิกเล่นด้วย ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานประกันสังคม กรมแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มาจัดบูธประชาสัมพันธ์ในงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ สหกรณ์จัดประชุมอบรมสัมมนา ควรจัดประชุมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ

4 ข้อเสนอแนะ การต่อรองราคาปุ๋ย ปัจจุบันไม่มีสหกรณ์ในการจัดทำเรื่องปุ๋ย ทำให้ราคาสินค้าที่สหกรณ์ได้รับค่อยข้างมีราคาแพง เรื่องระบบบัญชีสหกรณ์ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ปัจจุบันมีการใช้งานกันมาก แต่สหกรณ์หลายสหกรณ์ยังไม่ได้ใช้ระบบนี้ อยากให้ส่งเสริมเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เพื่อติดต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการนำระบบปฏิบัติการบัญชีมาใช้ในงานของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จังหวัดเป็นศูนย์ประสานเรื่องเงินกู้/เงินฝาก เช่น สหกรณ์ไหนเงินเหลือ สหกรณ์ไหนต้องการเงินรับฝาก สหกรณ์ไหนต้องการเงินกู้

5 รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
สอ.ไทยแอโรว์พิษณุโลก จก. ประธานกลุ่ม สอ.สหอาชีพเมืองสองแคว จก. รองประธาน สอ.สาธารณสุขพิษณุโลก จก. เลขานุการ สอ.พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จก. กรรมการ สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จก. กรรมการ สอ.กองบิน 46 จก. กรรมการ สอ.ครูพิษณุโลก จก. กรรมการ สอ.โรซี่บูล ไดมอนด์ จก. กรรมการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google