งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูภาวัติ บุญกาญจน์.  การขับร้อง หมายถึง ศิลปะ การใช้เสียงที่ถ่ายทอด ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ โดย ใช้ถ้อยคำบรรยายหรือพรรณนา เนื้อหาสาระที่ต้องการบอกให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูภาวัติ บุญกาญจน์.  การขับร้อง หมายถึง ศิลปะ การใช้เสียงที่ถ่ายทอด ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ โดย ใช้ถ้อยคำบรรยายหรือพรรณนา เนื้อหาสาระที่ต้องการบอกให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูภาวัติ บุญกาญจน์

2  การขับร้อง หมายถึง ศิลปะ การใช้เสียงที่ถ่ายทอด ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ โดย ใช้ถ้อยคำบรรยายหรือพรรณนา เนื้อหาสาระที่ต้องการบอกให้ ผู้อื่นรู้ ซึ่งเรียกว่าเนื้อร้องหรือคำ ร้องประกอบลีลาจังหวะและแนว ทำนองเพลง

3 - การขับร้องเพลงไทยจะถูกแบ่งออกเป็น การขับร้องเดี่ยว และการขับร้องหมู่

4  เพลงเถา คือ เพลงที่นำมาร้องขับร้องและบรรเลง รวมกันทั้ง ๓ อัตราจังหวะ คือ ๓ ชั้น ๒ชั้น และชั้น เดียว เช่น เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงโสมส่องแสง เถา ฯลฯ  เพลงตับ คือ เพลงอัตราจังหวะ ๒ ชั้น หรือ ๓ ชั้นซึ่ง นำมาขับร้องและบรรเลงติดกันไปหลายๆเพลง มี ๒ ชนิด คือ ตับเพลง และตับเรื่อง  เพลงเกร็ด คือ เพลงที่แยกออกมาขับร้องเป็นเพลงๆ ไปโดยไม่ต้องบรรเลงเป็นชุด เช่น เพลงเขมรไทรโยค เพลงนกขมิ้น ๓ ชั้น เพลงลาวดวงเดือน ๒ ชั้น ฯลฯ  เพลงลา คือ เพลงที่บรรเลงเป็นอันดับสุดท้ายก่อนที่ การบรรเลงจะจบลง ลักษณะของเพลงจะแฝงไปด้วย ความหมายในทางอำลา อาลัย เช่น เพลงอกทะเล เพลงเต่ากินผักบุ้ง เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ฯลฯ

5 เพลงไทยจะไพเราะได้ เนื่องจากผู้ร้องต้องมีวิธีการ ร้องเพลงไทยที่ถูกต้อง ดังนั้นในการร้องเพลงไทยให้ ไพเราะจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้  การนั่ง ควรนั่งพับเพียบ ตัวตรง ไม่ก้มหน้า การนั่งตัว ตรงจะช่วยให้ระบบการหายใจเข้าออกได้สะดวก  การใช้กำลังเสียง กำลังเสียง หมายถึง การออกเสียง ดังอย่างเต็มที่ในช่วงระยะลมหายใจแต่ละช่วง การร้อง เพลงไทยต้องร้องเต็มเสียงไม่ออมแรง  จังหวะ ร้องเพลงให้มีจังหวะแน่นอนและถูกต้อง สามารถรู้ว่าการร้องตอนใดลงจังหวะ ฉิ่ง หรือ ฉับ ผู้ฝึก ร้องควรเคาะจังหวะเองในเวลาฝึกร้องทุกครั้ง  การเอื้อน สัญลักษณ์ของเพลงไทย คือ การทำให้เกิด เป็นทำนองเรียกว่าเสียง “ เอื่อน ” เอื่อนอาจร้องเริ่มต้น เพลง หรืออยู่ระหว่างคำร้อง เช่น เออ เอย เอ๋ย อือ เฮอ

6 คำร้อง : คุณหญิงชิ้น ศิลปะบรรเลง ธูปเทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทา ( ซ้ำ ) น้อมเคารพบูชาพระศาสดาของ ชาวพุทธ ( ซ้ำ ) พระปัญญาเลิศล้นทรงค้นพบสัจธรรม พระการุณเลิศล้ำทรงน้อมธรรมสู่ มนุษย์ พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนชนเพื่อหลุด พ้นทางทุกทน ( ซ้ำ ) จากบทละครเรื่อง “ อิเหนา ” ตอนบุษบา เสี่ยงเทียน ประพันธ์เพลงโดย หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ( ศร ศิลปบรรเลง )


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูภาวัติ บุญกาญจน์.  การขับร้อง หมายถึง ศิลปะ การใช้เสียงที่ถ่ายทอด ความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ โดย ใช้ถ้อยคำบรรยายหรือพรรณนา เนื้อหาสาระที่ต้องการบอกให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google