งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า  การอุดหนุนผู้บริโภค  การพยุงราคา  การควบคุมราคา  การเก็บภาษี  การจำกัดปริมาณการผลิต  การจำกัดปริมาณการบริโภค  การขายสินค้าเกินราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า  การอุดหนุนผู้บริโภค  การพยุงราคา  การควบคุมราคา  การเก็บภาษี  การจำกัดปริมาณการผลิต  การจำกัดปริมาณการบริโภค  การขายสินค้าเกินราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า  การอุดหนุนผู้บริโภค  การพยุงราคา  การควบคุมราคา  การเก็บภาษี  การจำกัดปริมาณการผลิต  การจำกัดปริมาณการบริโภค  การขายสินค้าเกินราคา : พฤติกรรม “ ผีกระสือ ”  ตัวแบบเชิงปริมาณ 1

2 2 (1) (2) (1) P Q P Q (2) ( ก ) ( ข )

3  เป็นการเพิ่มอุปสงค์ 3 P Q 10 11 1 D1 D2 q1

4 4 การพยุงราคา * Po f 0 d c b a บาท / กก D1 S1 กิโลกรัม D1* P2 P1 P3 Q2Q3Q1

5 5 การพยุงราคาเมื่ออุปสงค์มีความ ยืดหยุ่นน้อย D2 D2* Po f 0 d c b a บาท / กก D1 S1 กิโลกรัม D1* P2 P1 P3 Q2Q3Q1

6 6

7  เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต 7 P Q S1 S2 10 11 Q1 1

8  เป็นการลดอุปสงค์ 8 P Q 10 11 1 D D*

9 9 S2

10 10 อัตราภาษี

11 11 การจำกัดปริมาณการผลิต

12 12 การจำกัดปริมาณการบริโภค

13 13 การขายสินค้าเกินราคา : พฤติกรรม “ ผี กระสือ ”

14  P = 1 - Q + 2Y - Po อุปสงค์  P = 0.5 + 2Q + 0.5Pf อุปทาน Pf = ราคาแป้ง ( บาท / ซอง ) P = ราคาหมี่ สวรรค์ ( บาท / ซอง ) Q = ปริมาณหมี่ สวรรค์ ( ล้านซอง ) Y = รายได้ ( พันล้านบาท ) Po = ราคาเครื่องปรุง ( บาท / ซอง ) 14

15  ให้ Y = 5 Po = 1 Pf = 1  P = 1 - Q + 10 - 1 = 10 - Q อุปสงค์  P = 0.5 + 2Q + 0.5 = 1 + 2Q อุปทาน  เงื่อนไขดุลยภาพ  1 + 2Q = 10 - Q ▪ Q = 3 ล้านซอง ▪ P = 7 บาท / ซอง 15

16  ให้ Y = 8 แต่ตัวแปรอื่นคงที่  P = 1 - Q + 16 - 1 = 16 - Q อุปสงค์  P = 0.5 + 2Q + 0.5 = 1 + 2Q อุปทาน  เงื่อนไขดุลยภาพ  1 + 2Q = 16 - Q ▪Q = 5 ล้านซอง ▪P = 11 บาท / ซอง 16

17 17 กราฟของดุลยภาพ


ดาวน์โหลด ppt  การเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้า  การอุดหนุนผู้บริโภค  การพยุงราคา  การควบคุมราคา  การเก็บภาษี  การจำกัดปริมาณการผลิต  การจำกัดปริมาณการบริโภค  การขายสินค้าเกินราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google