งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 Lecture 6 Offer curves and the terms of trade ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 Lecture 6 Offer curves and the terms of trade ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 Lecture 6 Offer curves and the terms of trade ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ

2 Equilibrium Relative Commodity Price คือ ระดับราคาที่ทำให้ Import Demand เท่ากับ Export Supply Partial Equilibrium Analysis

3 General Equilibrium Analysis • สินค้าอย่างน้อยสองชนิด X และ Y • ความต้องการนำเข้าหรือส่งออกในสินค้าทั้งสอง ชนิดแสดงด้วยเส้น Offer Curve • ความต้องการนำเข้าหรือส่งออกที่สอดคล้องกัน ในสองประเทศทำให้เกิดดุลยภาพของการค้า ระหว่างสองประเทศ – เกิดขึ้น ณ จุดสัมผัสขอ Offer Curve ของ สองประเทศ – ระดับราคาเปรียบเทียบ ณ จุดนั้น คือ ราคา ดุลยภาพในตลาดโลก

4 offer curves • แสดงอัตราส่วนระหว่างปริมาณการส่งออกและ นำเข้าที่ประเทศนั้นๆยินดีเสนอที่แต่ละระดับ ราคา ( เปรียบเทียบ ) – กลไกตลาด

5 หา Offer Curve ของ Nation 1 ( ผู้ส่งออก X นำเข้า Y)

6 หา Offer Curve ของ Nation 2 ( ผู้ส่งออก Y นำเข้า X)

7 Shifts of Offer Curve • เช่น สมมติประเทศ 1 มีความนิยมสินค้า Y มาก ขึ้น – ยินดีแลกสินค้า X เพื่อให้ได้ สินค้า Y มากขึ้น ณ ทุกระดับราคาเปรียบเทียบ

8 Terms of Trade (TOT) • ราคาเปรียบเทียบระหว่างสินค้าส่งออกและ นำเข้าที่ประเทศนั้นใช้พิจารณาในการทำ การค้า • บางครั้งถูกเรียกว่า Commodity TOT หรือ Net Barter TOT

9 ผลของ TOT Deteriorations บริโภคได้น้อยลง  ความพอใจลดลง ( จนลงโดย เปรียบเทียบ ) การลดลงของ TOT

10 • การถดถอยของ TOT (TOT Deterioration) – ราคาสินค้าส่งออกลดลงโดย เปรียบเทียบกับราคาสินค้านำเข้า – การลดลงในสวัสดิการของประเทศ นั้นๆ

11 Equilibrium-Relative Commodity Price with Trade. Equilibrium Exports of Nation 1 Imports of Nation 1

12

13 เมื่อ ประเทศ 1 มีความนิยมสินค้า Y มากขึ้น

14 ประเทศ 1 ( ใหญ่ ) มีความนิยมสินค้า Y มากขึ้น E’


ดาวน์โหลด ppt EC451 Lecture 6 Offer curves and the terms of trade ดร. วิธาดา อนุกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google