งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552 เศรษฐศาสตร์แรงงาน ( ศ. 471) อุปสงค์แรงงาน ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552 เศรษฐศาสตร์แรงงาน ( ศ. 471) อุปสงค์แรงงาน ( ต่อ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552 เศรษฐศาสตร์แรงงาน ( ศ. 471) อุปสงค์แรงงาน ( ต่อ )

2 การตัดสินใจจ้างงานในระยะยาว  ในระยะยาว ปริมาณของสินค้าทุน และ แรงงาน เปลี่ยนแปลงได้  หน่วยผลิตจะแสวงหากำไรสูงสุดโดย  เลือกส่วนผสมระหว่างแรงงาน และ ทุน :  จะจ้างคนงานกี่คน  จะลงทุนในโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็น จำนวนเท่าไหร่

3  Isoquants – ฟังชั่นการผลิต  ส่วนผสมต่างๆ ของแรงงาน และ ทุน ที่ เป็นไปได้ ในการที่จะได้มาซึ่งผลผลิต ระดับหนึ่ง  Isocosts – ต้นทุนการผลิต  ส่วนผสมของแรงงานและทุนที่หน่วยผลิต จะซื้อได้ ด้วยค่าใช้จ่ายระดับหนึ่ง

4

5

6

7 เส้นอุปสงค์แรงงาน ในระยะยาว  หน่วยผลิต ผลิตในระดับที่จะให้กำไรสูงสุด q o คือ ระดับที่ ผลผลิต เท่ากับ ต้นทุนหน่วยสุดท้าย (marginal cost)  ผลิตให้ต้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  สัดส่วนของ marginal products = สัดส่วนของ input prices  ในระยะยาว เมื่อค่าจ้างเปลี่ยน เกิดอะไรขึ้นต่อ อุปสงค์ของหน่วยผลิตต่อแรงงาน ?  หน่วยผลิตถูกจำกัดโดย  เทคโนโลยี  ราคาของผลผลิต และ  ราคาของปัจจัยการผลิต

8

9 เส้นอุปสงค์แรงงาน ในระยะยาว  จากทฤษฎีการแสวงหากำไรสูงสุด  หลังจากค่าจ้างเปลี่ยน หน่วยผลิตจะพยายาม ทำให้ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับเดิมหรือไม่ ?  ไม่จำเป็นเสมอไป  ถ้าค่าจ้างลดลง จะกระตุ้นให้หน่วยผลิตขยาย ปริมาณการผลิตออกไป  ต้นทุนไม่ จำเป็นต้องอยู่ในระดับเดิม  เมื่อค่าจ้างลดลง  หน่วยผลิตจะจ้าง แรงงาน เพิ่มขึ้นเสมอ  แต่สำหรับ ทุน นั้น อาจจะใช้มากขึ้น หรือไม่ ก็ได้

10

11

12 เส้นอุปสงค์แรงงานในระยะยาว จะลาด ลงเสมอ  ค่าจ้างลดลง  scale effect และ substitution effect  Scale effect กระตุ้นให้หน่วยผลิตขยายออก  การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น  Substitution effect  หน่วยผลิตใช้วิธีการผลิตที่ ใช้แรงงานเข้มข้น  การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น  ในระยะยาว หน่วยผลิตจะใช้ประโยชน์จากการที่ ค่าจ้างเปลี่ยน และ ปรับทั้งระดับการจ้างงาน และ การใช้ปัจจัยทุน  เส้นอุปสงค์แรงงานในระยะยาวจะมีความยืดหยุ่น มากกว่าเส้นอุปสงค์แรงงานในระยะสั้น

13

14

15 กฎของมาร์แชลเกี่ยวกับอุปสงค์ต่อเนื่อง  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยืดหยุ่นของเส้นอุป สงค์  Elasticity of Substitution  เส้น isoquant และขนาดของ substitution effect  Elasticity of Demand for Product  เมื่อค่าจ้างเพิ่ม  ราคาผลผลิตจะสูงขึ้น  ลดอุปสงค์ของผู้บริโภค  สัดส่วนของต้นทุนแรงงานในต้นทุนทั้งหมด จะเพิ่มขึ้น  การผลิตแบบที่ใช้แรงงานเข้มข้นจะถูก กระทบมาก  Elasticity of supply for other inputs  เช่น ทุน  ราคาสินค้าทุนเพิ่มมากแค่ไหน เมื่อมี การซื้อสินค้าทุนมากขึ้น

16

17 ดุลยภาพในตลาดแรงงาน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและหน่วยผลิต  ระดับค่าจ้างและการจ้างงานที่สร้างความสมดุล ระหว่าง  จำนวนชั่วโมง ที่แรงงานเต็มใจจะทำงาน  จำนวนแรงงาน – ชั่วโมงที่หน่วยผลิตต้องการ จะจ้าง  ณ ค่าจ้างสูงกว่าดุลยภาพ จะมีแรงงานส่วนเกิน  แรงงานจะแข่งขัน แย่งงานกัน  กดดันให้ค่าจ้าง ลดลง  ณ ค่าจ้างต่ำกว่าดุลยภาพ แรงงานขาดแคลน  นายจ้างจะแข่งขัน แย่งคนงานที่มีอยู่น้อย  กดดันให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น

18


ดาวน์โหลด ppt รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กรกฎาคม 2552 เศรษฐศาสตร์แรงงาน ( ศ. 471) อุปสงค์แรงงาน ( ต่อ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google