งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงิน เหรียญ เงินเหรียญของไทยมีรูปร่าง ลักษณะ และมีค่าดังต่อไปนี้ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ หรือ เหรียญสลึง มีสีทอง เหรียญห้าสิบสตางค์ หรือ เหรียญสองสลึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงิน เหรียญ เงินเหรียญของไทยมีรูปร่าง ลักษณะ และมีค่าดังต่อไปนี้ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ หรือ เหรียญสลึง มีสีทอง เหรียญห้าสิบสตางค์ หรือ เหรียญสองสลึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เงิน เหรียญ เงินเหรียญของไทยมีรูปร่าง ลักษณะ และมีค่าดังต่อไปนี้ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ หรือ เหรียญสลึง มีสีทอง เหรียญห้าสิบสตางค์ หรือ เหรียญสองสลึง มีสีทอง เหรียญบาท มีสีเงิน เหรียญห้าบาท มีสีเงิน เหรียญสิบบาท มีสี ทองอยู่วงใน และขอบรอบนอกเป็น สีเงิน

4 ธนบัตรของไทย ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ของไทย ได้แก่ ธนบัตรใบละสิบบาทธนบัตรใบละยี่สิบบาทธนบัตรใบละห้าสิบบาท ธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทธนบัตรใบละห้าร้อยบาท ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท

5 การเปรียบเทียบค่าของเงิน เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ เหรียญห้าบาท 2 เหรียญ = ธนบัตรใบละ ยี่สิบบาท 1 ใบ เหรียญสิบบาท 2 เหรียญ = ธนบัตรใบละ หนึ่งร้อยบาท 1 ใบ ธนบัตรใบละ ห้าสิบบาท 2 ใบ = ธนบัตรใบละ หนึ่งพันบาท 1 ใบ ธนบัตรใบละ ห้าร้อยบาท 2 ใบ =

6 คิวมีเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 40 เหรียญ เป็นเงิน ______ บาท แม่ให้เงินเพิ่มอีก 80 บาท นำเงินที่มี ทั้งหมด ______ บาท ไปซื้อดินสอสองแท่ง ราคาแท่ง ละ 5.50 บาท เป็นเงิน ______ บาท นำเงินที่เหลือ ______ บาท ไปแบ่งให้น้อง 30.50 บาท จึงมีเงินเหลือ ______ บาท วันต่อมาคุณอาให้เงินเพิ่มอีก 100 บาท คิวมีเงินรวม ______ บาท แล้วนำเงินไปหยอดกระปุก 65.50 บาท จึงเหลือเงิน ______ บาท จากนั้นนำเงินไป ซื้อไอศกรีม 2 แท่ง ราคาแท่งละ 9 บาท 50 สตางค์ รวม เป็นเงินค่าไอศกรีม ______ บาท คิวมีเงินเหลืออีก ______ บาท นำเงินที่เหลือไป ซื้อของเล่นฝากน้องราคา 25 บาท คิวมีเงินเหลืออยู่ ______ บาท และจ่ายค่าโดยสาร 8 บาท สุดท้ายคิวมี เงินเหลืออยู่ทั้งหมด ______ บาท

7 จงเติม คำตอบ ราคาสิ่งของจำนวนเงินที่จ่ายเงินทอน 150 บาท 500 บาท................... 85 บาท 100 บาท................... 45 บาท 50 บาท................... 30 บาท 40 บาท................... 15 บาท 20 บาท...................

8 ร้านพี่ เสื้อราคาตัวละ 70 บาท กางเกงราคาตัวละ 80 บาท รองเท้าราคาคู่ละ 120 บาท ร้านน้อง เสื้อราคาตัวละ 65 บาท กางเกงราคาตัวละ 90 บาท รองเท้าราคาคู่ละ 125 บาท หาคำตอบจากข้อความที่กำหนด ( เมื่อพลอยและมุกชวนกันไปซื้อของพบร้านพี่และร้านน้อง ) 1. พลอยต้องการซื้อเสื้อหนึ่ง ควรเลือกซื้อจากร้านใด เพราะเหตุใด 2. มุกต้องการซื้อทั้งกางเกงและรองเท้า ถ้ามุกเลือกซื้อกางเกงร้านพี่ และซื้อรองเท่าที่ร้านน้อง มุกต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร 3. เพื่อนของพลอยและมุก ซื้อสินค้าทุกชนิดจากร้านที่มีราคาถูกกว่า ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt เงิน เหรียญ เงินเหรียญของไทยมีรูปร่าง ลักษณะ และมีค่าดังต่อไปนี้ เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ หรือ เหรียญสลึง มีสีทอง เหรียญห้าสิบสตางค์ หรือ เหรียญสองสลึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google