งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง : ดุลยภาพในการแลกเปลี่ยน และการผลิต คำถาม : ให้ มีสินค้า 2 ชนิด (X,Y) มีปัจจัยการผลิต 1 ชนิด (L) โดยที่ X = (L X ) 0.5 Y = 0.5*(L Y ) 0.5 L X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง : ดุลยภาพในการแลกเปลี่ยน และการผลิต คำถาม : ให้ มีสินค้า 2 ชนิด (X,Y) มีปัจจัยการผลิต 1 ชนิด (L) โดยที่ X = (L X ) 0.5 Y = 0.5*(L Y ) 0.5 L X."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง : ดุลยภาพในการแลกเปลี่ยน และการผลิต คำถาม : ให้ มีสินค้า 2 ชนิด (X,Y) มีปัจจัยการผลิต 1 ชนิด (L) โดยที่ X = (L X ) 0.5 Y = 0.5*(L Y ) 0.5 L X + L Y = 100 และอรรถประโยชน์ของผู้ซื้อ สินค้า 2 ชนิดนี้เป็น U(X,Y) = (X*Y) 0.5 ราคาและปริมาณดุลยภาพของ X และ Y เป็นเท่าไร ?

2 คำตอบ : เงื่อนไขอยู่ที่ MRT = MRS XY หา MRT จาก L X + L Y = 100 X = (L X ) 0.5 และ Y = 0.5*(L Y ) 0.5 X 2 = L X และ Y 2 = (L Y )/4 X 2 + 4Y 2 = 100 MRT = -( Y)/( X) 2X X + 8Y Y = 0 2X X = -8Y Y X/4Y = -( Y)/( X)

3 หา MRS XY MRS XY = MU X /MU Y MU X = ( U)/( X) และ MU Y = ( U)/( Y) MU X = (Y) 0.5 / [2*(X) 0.5 ] และ MU Y = (X) 0.5 / [2*(Y) 0.5 ] ดังนั้น MRS XY = Y / X MRS XY = Y/X = MRT = X/4Y ดังนั้น 4Y 2 = X 2

4 จาก X 2 + 4Y 2 = 100 แทน X 2 = 4Y 2 ได้ X 2 + X 2 = 100 2 X 2 = 100 X = (50) 0.5 = 7.07 Y = (12.5) 0.5 = 3.54 P X / P Y = Y / X = 3.54 / 7.07 = 1 / 2


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง : ดุลยภาพในการแลกเปลี่ยน และการผลิต คำถาม : ให้ มีสินค้า 2 ชนิด (X,Y) มีปัจจัยการผลิต 1 ชนิด (L) โดยที่ X = (L X ) 0.5 Y = 0.5*(L Y ) 0.5 L X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google