งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนี้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนี้

2 หนี้ของคู่สัญญาซื้อขายที่ดิน
หน้าที่ส่งมอบที่ดิน นายเขียว ผู้ขาย นายแดง ผู้ซื้อ หน้าที่ต้องจ่ายเงิน

3 หนี้ของคู่สัญญากู้ หน้าที่ส่งคืนเงินกู้ + (ดอกเบี้ย) นายเอก ผู้กู้
นายโท ผู้ให้กู้

4 หนี้ของคู่สัญญาระหว่างนักแสดงกับผู้จัดละครโทรทัศน์
หน้าที่ไม่แสดงละครกับ ผู้จัดคนอื่นเป็นเวลา 3 ปี นายดอม นักแสดง นายไก่ ผู้จัดละคร หน้าที่จัดหาละครให้นายดอม แสดงไม่ต่ำกว่า 6 เรื่อง

5 สัญญา บทบัญญัติของกฎหมาย จัดการงานนอกสั่ง บ่อเกิดแห่งหนี้ ลาภมิควรได้ ละเมิด

6 ชำระหนี้ ปลดหนี้ หนี้เกลื่อนกลืนกัน หนี้ระงับได้อย่างไร หักกลบลบหนี้ แปลงหนี้ใหม่

7 หักกลบลบหนี้ จ่ายค่าเช่าบ้านแก่แมว 3,000 บาท นายติ่ง นายแมว
ผู้เช่าบ้าน นายแมว ผู้ให้เช่า จ่ายค่าจ้างจัดเลี้ยงอาหาร 2,500 บาท แมวหรือติ่งทำการหักกลบลบหนี้ได้เลย โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากอีกฝ่าย

8 แต่อาจแปลงหนี้ใหม่ได้ โดยตกลงกันอีกทีเป็นสัญญาต่างหากอีกอันหนึ่ง
หักกลบลบหนี้ (ต่อ) จ่ายค่าเช่าบ้านแก่แมว 3,000 บาท นายติ่ง ผู้เช่าบ้าน นายแมว ผู้ให้เช่า ส่งคืนข้าวสาร 3 ถุงราคา 200 บาท ที่ตนเคยยืมมา แมวหรือติ่งขอหักกลบลบหนี้ไม่ได้ เพราะวัตถุแห่งหนี้มิใช่อย่างเดียวกัน แต่อาจแปลงหนี้ใหม่ได้ โดยตกลงกันอีกทีเป็นสัญญาต่างหากอีกอันหนึ่ง

9 แปลงหนี้ใหม่ หนี้เก่า ละเมิด (ทำรถเสียหาย) สมหวัง บุญชู ผู้ทำละเมิด
ผู้ถูกละเมิด จ่ายค่าซ่อมรถ ค่าเสียหายอื่นๆ รวม 3แสนบาท หนี้ใหม่ ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความ สมหวัง ผู้ทำละเมิด บุญชู ผู้ถูกละเมิด จ่ายเงินเป็นจำนวน 2 แสนบาท

10 หนี้เกลื่อนกลืนกัน 1. ส่งมอบรถเก๋งให้ผู้ถูกรางวัล นายส้ม นายฟ้า
ผู้ให้คำมั่น 1. ส่งมอบรถเก๋งให้ผู้ถูกรางวัล นายฟ้า ผู้ถูกรางวัล 2. โอนสิทธิในการรับรถเก๋ง 3. โอนสิทธิให้กับนายส้ม นายแดง


ดาวน์โหลด ppt หนี้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google