งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนี้. นายเขียว ผู้ขาย นายแดง ผู้ซื้อ หนี้ของคู่สัญญาซื้อขายที่ดิน หน้าที่ส่งมอบที่ดิน หน้าที่ต้องจ่ายเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนี้. นายเขียว ผู้ขาย นายแดง ผู้ซื้อ หนี้ของคู่สัญญาซื้อขายที่ดิน หน้าที่ส่งมอบที่ดิน หน้าที่ต้องจ่ายเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนี้

2 นายเขียว ผู้ขาย นายแดง ผู้ซื้อ หนี้ของคู่สัญญาซื้อขายที่ดิน หน้าที่ส่งมอบที่ดิน หน้าที่ต้องจ่ายเงิน

3 นายเอก ผู้กู้ นายโท ผู้ให้กู้ หนี้ของคู่สัญญากู้ หน้าที่ส่งคืนเงินกู้ + ( ดอกเบี้ย )

4 นายดอม นักแสดง นายไก่ ผู้จัดละคร หนี้ของคู่สัญญาระหว่างนักแสดงกับผู้จัดละครโทรทัศน์ หน้าที่ไม่แสดงละครกับ ผู้จัดคนอื่นเป็นเวลา 3 ปี หน้าที่จัดหาละครให้นายดอม แสดงไม่ต่ำกว่า 6 เรื่อง

5 บ่อเกิดแห่งหนี้ สัญญา จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บทบัญญัติของกฎหมาย

6 หนี้ระงับได้อย่างไร ชำระหนี้ ปลดหนี้ หักกลบลบหนี้ แปลงหนี้ใหม่ หนี้เกลื่อนกลืนกัน

7 นายติ่ง ผู้เช่าบ้าน นายแมว ผู้ให้เช่า จ่ายค่าเช่าบ้านแก่แมว 3,000 บาท จ่ายค่าจ้างจัดเลี้ยงอาหาร 2,500 บาท หักกลบลบหนี้ แมวหรือติ่งทำการหักกลบลบหนี้ได้เลย โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากอีกฝ่าย

8 นายติ่ง ผู้เช่าบ้าน นายแมว ผู้ให้เช่า จ่ายค่าเช่าบ้านแก่แมว 3,000 บาท ส่งคืนข้าวสาร 3 ถุงราคา 200 บาท ที่ตนเคยยืมมา หักกลบลบหนี้ ( ต่อ ) แมวหรือติ่งขอหักกลบลบหนี้ไม่ได้ เพราะวัตถุแห่งหนี้มิใช่อย่างเดียวกัน แต่อาจแปลงหนี้ใหม่ได้ โดยตกลงกันอีกทีเป็นสัญญาต่างหากอีกอันหนึ่ง

9 สมหวัง ผู้ทำละเมิด บุญชู ผู้ถูกละเมิด จ่ายค่าซ่อมรถ ค่าเสียหายอื่นๆ รวม 3 แสนบาท แปลงหนี้ใหม่ ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความ ละเมิด ( ทำรถเสียหาย ) จ่ายเงินเป็นจำนวน 2 แสนบาท หนี้เก่า หนี้ใหม่ สมหวัง ผู้ทำละเมิด บุญชู ผู้ถูกละเมิด

10 นายส้ม ผู้ให้คำมั่น นายฟ้า ผู้ถูกรางวัล นายแดง 1. ส่งมอบรถเก๋งให้ผู้ถูกรางวัล 2. โอนสิทธิในการรับรถเก๋ง 3. โอนสิทธิให้กับนายส้ม หนี้เกลื่อนกลืนกัน


ดาวน์โหลด ppt หนี้. นายเขียว ผู้ขาย นายแดง ผู้ซื้อ หนี้ของคู่สัญญาซื้อขายที่ดิน หน้าที่ส่งมอบที่ดิน หน้าที่ต้องจ่ายเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google