งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ. ที่ตั้งโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ. ที่ตั้งโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ

2 ที่ตั้งโครงการ

3 คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ

4 ขนาดที่ดิน ประมาณ ๒๑ ตารางวา ( กว้าง ๖ เมตร ลึก ๑๔ เมตร ) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๔. ๖ ตารางเมตร

5 ค่าประกันอัคคีภัย ประมาณ ๑, ๐๐๐.- บาท - ราคาต้นทุนขายต่อหน่วย ๔๗๐, ๐๐๐ บาท - รัฐให้เงินอุดหนุนต่อหน่วย ๘๐, ๐๐๐ บาท - ราคาเช่าซื้อ ๓๙๐, ๐๐๐ บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ค่ามิเตอร์น้ำประปา ๕, ๗๕๐.- บาท ค่า มิเตอร์ไฟฟ้า ๘๘๐.- บาท

6 ไม่มีบ้านพร้อมที่ดินเป็นของตนเอง เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ สังกัดหน่วย ทร. คุณสมบัติของผู้ จองสิทธิ มีรายได้ครอบครัว ๓๐, ๐๐๐.- บาท / เดือน ) ไม่เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อกับการเคหะ แห่งชาติ และหากเป็นคู่สัญญาเช่าต้องคืน อาคารเช่าเมื่อได้สิทธิเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ผู้ที่เคยได้สิทธิเช่าอาคารการเคหะ แห่งชาติ และโอนสิทธินั้น ให้ผู้อื่นไป แล้ว ไม่สามารถจองสิทธิได้

7 เงินประกันสัญญาเช่าที่ดิน ๓๘๐ บาท ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า ๗๖๐ บาท ค่าธรรมเนียมฯนำสิทธิการเช่าผูกพันเงินกู้ ๑, ๙๕๐ บาท ค่าเช่าที่ดิน ๑ ปีประมาณ ๓๘๐ บาท รวม ๓, ๔๗๐ บาท เช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ สัญญาคราวละ ๓๐ ปี สามารถต่อสัญญาได้ตลอดไป การเช่าที่ดิน กรมธนารักษ์ อัตราค่าเช่า ตารางวาละ ๑. ๕๐ บาท / เดือน ( ปีละ ๓๘๐ บาท )

8 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้าน ตัวอย่าง ( ชั้นล่าง ) แบบที่ ๑

9 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้าน ตัวอย่าง ( ชั้นล่าง ) แบบที่ ๒

10 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้าน ตัวอย่าง ( ชั้นล่าง ) แบบที่ ๒

11 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้าน ตัวอย่าง ( ห้องอเนกประสงค์ ชั้นบน แบบที่ ๒ )

12 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้าน ตัวอย่าง ( ห้องนอน ) แบบที่ ๒

13 ที่ตั้งโครงการ

14 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ. ที่ตั้งโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google