งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ

2 ที่ตั้งโครงการ

3 คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ

4 ขนาดที่ดิน ประมาณ ๒๑ ตารางวา (กว้าง ๖ เมตร ลึก ๑๔ เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๕๔.๖ ตารางเมตร

5 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ราคาต้นทุนขายต่อหน่วย ๔๗๐,๐๐๐ บาท รัฐให้เงินอุดหนุนต่อหน่วย ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาเช่าซื้อ ๓๙๐,๐๐๐ บาท ค่ามิเตอร์น้ำประปา ๕,๗๕๐.-บาท ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ๘๘๐.-บาท ค่าประกันอัคคีภัย ประมาณ ๑,๐๐๐.- บาท

6 คุณสมบัติของผู้จองสิทธิ
เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ สังกัดหน่วย ทร. มีรายได้ครอบครัว ๓๐,๐๐๐.-บาท/เดือน ) ไม่มีบ้านพร้อมที่ดินเป็นของตนเอง ไม่เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ และหากเป็นคู่สัญญาเช่าต้องคืนอาคารเช่าเมื่อได้สิทธิเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทร ผู้ที่เคยได้สิทธิเช่าอาคารการเคหะแห่งชาติ และโอนสิทธินั้น ให้ผู้อื่นไปแล้ว ไม่สามารถจองสิทธิได้

7 การเช่าที่ดิน กรมธนารักษ์
เช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ สัญญาคราวละ ๓๐ ปี สามารถต่อสัญญาได้ตลอดไป อัตราค่าเช่า ตารางวาละ ๑.๕๐ บาท /เดือน (ปีละ ๓๘๐ บาท) เงินประกันสัญญาเช่าที่ดิน ๓๘๐ บาท ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า ๗๖๐ บาท ค่าธรรมเนียมฯนำสิทธิการเช่าผูกพันเงินกู้ ๑,๙๕๐ บาท ค่าเช่าที่ดิน ๑ ปี ประมาณ ๓๘๐ บาท รวม ๓,๔๗๐ บาท

8 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้านตัวอย่าง (ชั้นล่าง)
แบบที่ ๑

9 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้านตัวอย่าง (ชั้นล่าง)
แบบที่ ๒

10 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้านตัวอย่าง (ชั้นล่าง)
แบบที่ ๒

11 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้านตัวอย่าง (ห้องอเนกประสงค์ ชั้นบน แบบที่ ๒)

12 การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ บ้านตัวอย่าง (ห้องนอน)
แบบที่ ๒

13 ที่ตั้งโครงการ

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ฯ พื้นที่กรุงเทพฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google