งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแตกต่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูก กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายได้ครอบครัว รายได้รวมต้องไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแตกต่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูก กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายได้ครอบครัว รายได้รวมต้องไม่เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ข้อแตกต่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูก กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายได้ครอบครัว รายได้รวมต้องไม่เกิน 200,000 บาท ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว การกู้ยืม กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเดือน ละ 2,200 บาท กู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ เดือนละ 2,200 บาท แต่หากรายได้เกิน 200,000 บาทขึ้นไป ไม่สามารถกู้ค่า ครองชีพได้ ระดับการศึกษา กู้ยืมได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย ปวช. ปวส และอุดมศึกษา กู้ กู้ได้ในระดับอุดมศึกษา และต้องไม่เป็น ผู้กู้ยืมที่เคยกู้ กยศ ใน สถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เพดานเงิน สายวิทย์ ไม่เกิน 50,000 บาท/ปี สายศิลป์ ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี เฉพาะสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความ ต้องการหลักของการผลิตกำลังคน สายวิทย์ ไม่เกิน 70,000 บาท/ปี สายศิลป์ ไม่เกิน 60,000 บาท/ปี การชำระหนี้ เมื่อมีรายได้ตั้งแต่ 4,700 บาท/เดือน ดอกเบี้ยอัตราคงที่ร้อยละ 1 เมื่อมีรายได้ตั้งแต่ 16,000 บาท/เดือน ดอกอัตราคงที่เบี้ยร้อยละ 1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 พิมพ์ออกมาจำนวน 3 ชุด

29 ต้องมีบาร์โค้ด ทั้ง 2 ข้าง ของสัญญา

30

31 สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน และ หนังสือให้ความยินยอม

32

33

34

35 ช่องผู้กู้ยืม ให้ลง ลายมือชื่อนิสิต ห้ามลงชื่อในช่อง ผู้ให้กู้ยืม พยาน 2 คน ต้องไม่ใช้นามสกุลเดียวกันกับนิสิต หรือผู้ค้ำประกัน

36

37

38 ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินค่าเทอมได้ที่เว็ปไซต์ studentloan

39 เลือกธนาคารกรุงไทย

40 กรอกเลขประจำประชาชน และค่าเทอม

41

42 เลือก กองทุน กยศ. หรือ กรอ.

43 ดูวันที่การโอนเงินค่าเล่าเรียน(ด้านซ้าย) ค่าครองชีพ(ด้านขวา)

44

45

46

47

48

49 www.regis.ku.ac.th พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนพิมพ์ใบเกรด พิมพ์ใบเสร็จแจ้งหนี้ KU2 พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนพิมพ์ใบเกรด

50 www.go.sa.ku.ac.th

51

52 กองทุนเงินให้กู้ยืม กองกิจการนิสิต

53


ดาวน์โหลด ppt ข้อแตกต่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูก กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายได้ครอบครัว รายได้รวมต้องไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google