งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.accounting.crru.ac.th. Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.accounting.crru.ac.th. Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.accounting.crru.ac.th

2 Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak

3 CRRU

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 จบบทที่ 7

65 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 7 • ข้อ 3 • ข้อ 4 • ข้อ 5

66 CRRU คำตอบ ก. ก่อให้เกิดประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

67 CRRU คำตอบ ก. มูลค่าชำระบัญชี

68 CRRU คำตอบ ง. มูลค่าชำระบัญชี

69 CRRU

70 คำตอบ ข. ค่าใช้จ่ายจ่าย ล่วงหน้า

71 CRRU คำตอบ ค. ค่าความนิยมตัดจำหน่าย ตามอายุการให้ประโยชน์

72 CRRU คำตอบ ค. สินค้าคงเหลือ

73 CRRU คำตอบ ง. ราคาประเมิน

74 CRRU คำตอบ ก. มูลค่าเงินสดที่คาดว่า จะได้รับ

75 CRRU คำตอบ ค. ราคาทุนหรือมูลค่า สุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่า

76 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 7 • ข้อ 3 • ข้อ 4 • ข้อ 5


ดาวน์โหลด ppt Www.accounting.crru.ac.th. Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google