งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 การบัญชีสินค้า แบบต่อเนื่อง. การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวและยอด คงเหลือของบัญชี จะบันทึกรายการรับ และจ่ายสินค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 การบัญชีสินค้า แบบต่อเนื่อง. การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวและยอด คงเหลือของบัญชี จะบันทึกรายการรับ และจ่ายสินค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 การบัญชีสินค้า แบบต่อเนื่อง

2 การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวและยอด คงเหลือของบัญชี จะบันทึกรายการรับ และจ่ายสินค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขาย สินค้า สินค้า และต้นทุนขายทุกขณะ จึงไม่จำเป็นต้องตรวจนับสินค้าเพื่อหา ยอดคงเหลือของสินค้าเช่นเดียวกับ ระบบสิ้นงวด การบันทึกบัญชีสินค้าตาม ระบบนี้นิยมใช้กับกิจการที่จำหน่าย สินค้าที่มีราคาหน่วยสูง และปริมาณ รายการค้าไม่มากนัก เช่น กิจการขาย รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การบัญชีสินค้า แบบต่อเนื่อง

3 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง การซื้อสินค้า (Purchases of Merchandise) การซื้อด้วยเงินสด Dr. ซื้อ XX Cr. เงินสด XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. สินค้า XX Cr. เงินสด XX

4 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง การซื้อสินค้า (Purchases of Merchandise) การซื้อด้วยเงินเชื่อ Dr. ซื้อ XX Cr. เจ้าหนี้ XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. สินค้า XX Cr. เจ้าหนี้ XX

5 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง ส่งคืนและส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) กรณีซื้อด้วยเงินสด Dr. เงินสด XX Cr. ส่งคืนและ ส่วนลด XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. เงินสด XX Cr. สินค้า XX

6 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง ส่งคืนและส่วนลด (Purchases Returns and Allowances) กรณีซื้อด้วยเงินเชื่อ Dr. เจ้าหนี้ XX Cr. ส่งคืนและ ส่วนลด XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. เจ้าหนี้ XX Cr. สินค้า XX

7 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง ส่วนลดรับ (Purchases Discounts) Dr. เจ้าหนี้ XX Cr. เงินสด XX ส่วนลดรับ XX ส่วนลดรับ XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. เจ้าหนี้ XX Cr. เงินสด XX สินค้า XX สินค้า XX

8 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง ค่าขนส่งเข้า (Freight-In) Dr. ค่าขนส่งขาเข้า XX Cr. เงินสด / เจ้าหนี้ XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. สินค้า XX Cr. เงินสด / เจ้าหนี้ XX

9 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง การขายสินค้า (Sales) การขายสินค้าเป็นเงินสด Dr. เงินสด XX Cr. ขาย XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. เงินสด XX Cr. ขาย XX ราคา ขา ย Dr. ต้นทุนขาย XX Cr. สินค้า XX ราคา ทุ น

10 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง การขายสินค้า (Sales) การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ Dr. ลูกหนี้ XX Cr. ขาย XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. ลูกหนี้ XX Cr. ขาย XX ราคา ขา ย Dr. ต้นทุนขาย XX Cr. สินค้า XX ราคา ทุ น

11 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง รับคืนและส่วนลด (Sales Returns and Allowances) รับคืนสินค้าจากการขายสด Dr. รับคืนและ ส่วนลด XX Cr. เงินสด XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. รับคืนและ ส่วนลด XX Cr. เงินสด XX ราคา ขา ย Dr. สินค้า XX Cr. ต้นทุนขาย XX ราคา ทุ น

12 การบันทึกบัญชี ข้อแตกต่างระหว่างแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง รับคืนและส่วนลด (Sales Returns and Allowances) รับคืนสินค้าจากการขายเชื่อ Dr. รับคืนและ ส่วนลด XX Cr. ลูกหนี้ XX แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง Dr. รับคืนและ ส่วนลด XX Cr. ลูกหนี้ XX ราคา ขา ย Dr. สินค้า XX Cr. ต้นทุนขาย XX ราคา ทุ น

13 เรียนบัญชี 1 จบแล้วครับ ขอให้สมหวังในชีวิต และการสอบ ทุกๆ วิชานะครับ

14 สวัสดีครับ อ. ป้อม 089- 5522027 pomwea@ho tmail.com


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 การบัญชีสินค้า แบบต่อเนื่อง. การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวและยอด คงเหลือของบัญชี จะบันทึกรายการรับ และจ่ายสินค้าทุกครั้งที่มีการซื้อขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google