งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.accounting.crru.ac.t h. Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.accounting.crru.ac.t h. Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.accounting.crru.ac.t h

2 Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak

3 CRRU

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 จบบทที่ 6

69 CRRU คำตอบ ข. กระแสเงินสดออก

70 CRRU คำตอบ ค. เมื่อส่งสินค้า / บริการ

71 CRRU คำตอบ ข. เมื่อผู้รับฝากขาย สินค้านั้นได้

72 CRRU คำตอบ ง. ส่วนลดจ่าย

73 CRRU คำตอบ ข. วิธีเงินรายปี

74 CRRU คำตอบ ง. การรับรู้รายได้เมื่อ ได้รับชำระเงิน

75 CRRU คำตอบ ง. การรับรู้รายได้เมื่อ ได้รับชำระเงิน

76 CRRU คำตอบ ค.

77 CRRU คำตอบ ข. ราคาทุนที่ยึดคืนมา และตั้งการด้อยค่า

78 CRRU คำตอบ ก. สินทรัพย์ตามสัญญา เช่าการเงิน จะอยู่ในสมุดของผู้เช่า

79 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 6 • ข้อ 2 • ข้อ 3 • ข้อ 4 • ข้อ 5

80 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 6 • ข้อ 2

81 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 6 • ข้อ 3

82 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 6 • ข้อ 4

83 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 6 • ข้อ 5


ดาวน์โหลด ppt Www.accounting.crru.ac.t h. Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google