งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับครุภัณฑ์เข้า หน่วยงานในหน้าบันทึก ตรวจรับ ในระบบจัดซื้อ จัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับครุภัณฑ์เข้า หน่วยงานในหน้าบันทึก ตรวจรับ ในระบบจัดซื้อ จัดจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 รับครุภัณฑ์เข้า หน่วยงานในหน้าบันทึก ตรวจรับ ในระบบจัดซื้อ จัดจ้าง

7 บันทึกตรวจรับ - จัดซื้อ จัดจ้าง

8

9

10

11 1. คลิกเลือกที่ช่องว่างหน้าเลขที่ ใบตรวจรับ 2. ใส่รหัสสถานที่ตั้ง

12

13 คลิกค้นหา และ ดำเนินการ

14 คลิก ลงทะเบียน

15 ระบบจะให้ยืนยันการ ลงทะเบียนคลิก OK

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 ทำการตรวจนับทรัพย์สินถาวร ที่อยู่ และลงบันทึก ใน บันทึกการสำรวจและตรวจ นับทรัพย์สิน

28 ลงบันทึกการ สำรวจครุภัณฑ์

29

30 ใส่สถานะครุภัณฑ์ ชำรุด / สูญ หาย / อื่นๆ

31

32

33

34

35

36 คลิก ค้นหา และ ดำเนินการ

37

38

39 คลิก อนุมัติ

40

41

42 ใส่รายละเอียดการจำหน่าย เลขที่ ใบเสร็จ / ราคาขาย / ผู้ซื้อ

43

44

45

46

47

48

49 ลงวันที่สำรวจครุภัณฑ์ คงเหลือ ใส่รายชื่อคณะกรราการ ตรวจนับ

50

51

52

53

54

55 คลิกประมวลผล ในงวด ทำการ

56

57

58


ดาวน์โหลด ppt รับครุภัณฑ์เข้า หน่วยงานในหน้าบันทึก ตรวจรับ ในระบบจัดซื้อ จัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google