งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO www.themegallery.com การค้นหาผู้ขาย ในระบบ GFMIS งานพัสดุ 1 กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO www.themegallery.com การค้นหาผู้ขาย ในระบบ GFMIS งานพัสดุ 1 กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การค้นหาผู้ขาย ในระบบ GFMIS งานพัสดุ 1 กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี

2 LOGO Contents ต้องเป็นผู้ขายที่มีอยู่ในระบบ GFMIS 1 การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ (PO) จะบันทึกได้ก็ต่อเมื่อได้รับ จัดสรรเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น 2 การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ (PO) ต้องมีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป 3 กรณีที่จ่ายเงินล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องจัดทำ ใบสั่งซื้อ PO 4

3 LOGO 1. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายใน web report (GFMISREPORT.MYGFMIS.COM) R ****

4 LOGO 2. คลิกที่ Search

5 LOGO 3. เลือกรหัสผู้ขาย (Vendor master)

6 LOGO 4. กรอกรหัสผู้เสียภาษีลงในช่องข้อความ * รหัสผู้เสียภาษี *

7 LOGO กรณีมีผู้ขายอยู่ในระบบแล้ว

8 LOGO กรณีไม่มีมีผู้ขายอยู่ในระบบ

9 LOGO

10 LOGO สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี / บัตรประจำตัวประชาชน /Passport สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้งาน พัสดุ 1

11 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO www.themegallery.com การค้นหาผู้ขาย ในระบบ GFMIS งานพัสดุ 1 กองคลัง สำนักงาน อธิการบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google