งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ความสำคัญและที่มา  ขอบเขตของโครงการ  ตัวอย่างซอฟต์แวร์  ความรู้เบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์  ออกแบบระบบ  สรุปแผนการดำเนินงาน  Q&A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ความสำคัญและที่มา  ขอบเขตของโครงการ  ตัวอย่างซอฟต์แวร์  ความรู้เบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์  ออกแบบระบบ  สรุปแผนการดำเนินงาน  Q&A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ความสำคัญและที่มา  ขอบเขตของโครงการ  ตัวอย่างซอฟต์แวร์  ความรู้เบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์  ออกแบบระบบ  สรุปแผนการดำเนินงาน  Q&A

3  ลักษณะของอู่ซ่อมรถยนต์ในปัจจุบัน  การให้บริการ  กระบวนการดำเนินงาน  สมาคมอู่กลางประกันภัยกับอู่ซ่อม รถยนต์  การบริหารจัดการงานภายในอู่ซ่อม รถยนต์  ปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการของ ระบบเดิม  แนวคิดในการแก้ปัญหา  ระบบที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้การบริหาร จัดการดีขึ้นอย่างไร

4  สร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหาร จัดการอู่ซ่อมรถยนต์  สามารถนำข้อมูลของลูกค้าไปจัดเก็บใน ฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสามารถดึง ข้อมูลนี้ไปใช้ในกระบวนการอื่นๆ ได้  สามารถคำนวนราคาซ่อมได้อย่างถูกต้อง โดย อ้างอิงจากราคากลางที่กำหนดขึ้นโดยสมาคม อู่กลางประกันภัย  สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการซ่อม ได้  สามารถจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้เคลมกับบริษัท ประกันภัย  ซอฟต์แวร์นี้ต้องสามารถรองรับการใช้งาน โดยอู่ซ่อมรถยนต์ที่เป็นสมาชิกในสมาคมอู่ กลางประกันภัย

5  ระบบงานอู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์ (Garage and Car Accessories)  คุณสมบัติของระบบ  ระบบการขาย ประกอบด้วย  จัดทำใบเสนอราคา / ใบประเมินราคา  จัดทำรายงานจากการขาย  ระบบงานบริการลูกค้า ประกอบด้วย  จัดทำใบเปิดงาน / รับบริการ บันทึกการติดตั้ง แก้ไข ระบุปัญหาของรถ ระบุปัญหาของสินค้า บันทึก ติดตามงาน รองรับการสืบค้นใบเปิดงาน / รับบริการ จากอุปกรณ์บาร์โค้ด  ระบบสต็อกสินค้าและอะไหล่ ประกอบด้วย  ใบสั่งซื้อสินค้า ใบรับสินค้า รายงานยอดสินค้า คงเหลือ

6  System Analysis and Design  Web Application  Java  Spring framework  Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)  MySQL (My Structure query language)  JDBC

7  ออกแบบ DFD level 0 ของระบบ ซึ่ง ประกอบด้วยโปรเซสต่างๆ คือ  Check in  Estimate  Repair  Billing  Pick up

8  ออกแบบ DFD level 1 ของระบบ  Check in

9  ออกแบบ DFD level 1 ของระบบ  Estimate

10  ออกแบบ DFD level 1 ของระบบ  Repair

11  ออกแบบ DFD level 1 ของระบบ  Billing

12  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  ความรู้เบื้องต้นสำหรับพัฒนา ซอฟต์แวร์  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ซอฟต์แวร์ที่มี ผู้พัฒนามาก่อน )  ระบบงานอื่นๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ ลักษณะเดียวกัน (Web application)  ออกแบบระบบ  ออกแบบ Data flow diagram

13  ออกแบบรายละเอียดของโปรแกรม (Program specification)  เขียน Data dictionary  ออกแบบ ER-Diagram  ออกแบบ UML class diagram  ออกแบบต้นแบบของโปรแกรม (Prototype)  พัฒนาระบบ  ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ  จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้งาน

14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt  ความสำคัญและที่มา  ขอบเขตของโครงการ  ตัวอย่างซอฟต์แวร์  ความรู้เบื้องต้นที่ใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์  ออกแบบระบบ  สรุปแผนการดำเนินงาน  Q&A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google