งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1

2 หัวข้อนำเสนอ  เกี่ยวกับโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ความก้าวหน้าของโครงการ  การใช้งานระบบ  DEMO  ปัญหาและอุปสรรค  Q&A

3 เกี่ยวกับโครงการ  การบริหารจัดการภายในอู่ซ่อมรถยนต์ • การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร • ความยุ่งยากในการจัดทำรายการงานซ่อมต่างๆ  ระบบสามารถรองรับการใช้งานของอู่ซ่อม รถยนต์ในสมาคมอู่กลางการประกันภัย  ขอบเขตของโครงการ • ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลงาน ซ่อมได้ • ระบบสามารถประเมินราคาอะไหล่และราคาซ่อมได้ • ระบบสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ • ระบบสามารถจัดเตรียมข้อมูลในการเคลมประกันได้

4 แผนการดำเนินงาน # 25522553 มิยกคสคกยตคพยธคมคกพ 1 หัวข้อเสนอ โครงการ 2 ศึกษาความรู้ เบื้องต้น 3 ออกแบบระบบ 4 พัฒนาระบบ 5 ทดสอบและ ปรับปรุงระบบ 6 จัดทำคู่มือและ รายงาน

5 ความก้าวหน้าของโครงการ

6 หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 ปัญหาและอุปสรรค  การดำเนินงานล้ากว่าแผนการ ดำเนินงาน  เสียเวลาในการศึกษาการใช้งานเครื่องมือ ค่อนข้างมาก  ขาดประสบการณ์ในการทำงาน ร่วมกัน

35 Q&A


ดาวน์โหลด ppt นายทรรศนชัย ดวงงอก 493040153-6 นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ 493040169-1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google