งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ
COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ โดย นายนวพล จักรโนวรรณ นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ ผศ. ดารณี หอมดี ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

3 เรื่องที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์โครงการ การทดสอบ ผลงาน บทสรุป

4 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างเครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติต้นแบบ
- เพื่อสร้างระบบเซนเซอร์ระหว่างรถไฟและ Microcontroller - เพื่อสร้างเครื่องกั้นรถไฟที่มีหลอด LED และเสียงเตือน - เพื่อสร้างเครื่องกั้นรถไฟที่ควบคุมด้วยมอเตอร์และเชื่อมต่อกับ Microcontroller

5 การทดสอบ

6 การทดสอบ

7 การทดสอบ

8 การทดสอบ

9 ผลงาน วีดีโอ

10 ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาเกิดจากอุปกรณ์บางชิ้นมีการชำรุด และ บางชิ้นไม่ค่อยมีความเสถียร

11 บทสรุป เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ ได้พัฒนาขึ้นมาสามารถทำงานได้ดังต่อไปนี้ ตรวจจับรถไฟ เมื่อรถไฟผ่านเซนเซอร์ก่อนถึงเครื่องกั้นระยะ 700 เมตร ส่งสัญญาณผ่านซิกบีว่ามีรถไฟกำลังจะผ่านเครื่องกั้น ไมโครคอนโทรเลอร์สั่งควบคุมให้เครื่องกั้นปิดลงได้ มีสัญญาณไฟเขียว แดง เป็นสัญญาณบอกให้รถที่ผ่านทางรถไฟหยุดและ ผ่านไปได้ มีเสียงสัญญาณเตือนขณะรถไฟมา มีตัวเลขนับถอยหลังแสดงเวลาว่าคานกั้นจะปิดลง และเปิดขึ้น ตรวจจับรถไฟ เมื่อรถไฟผ่านเซนเซอร์ที่เครื่องกั้นเพื่อแสดงว่ารถไฟได้ ผ่านไปแล้ว ไมโครคอนโทรเลอร์สั่งควบคุมให้เครื่องกั้นเปิดขึ้นได้

12 คำถาม?

13


ดาวน์โหลด ppt เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google