งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้พัฒนา นายกิตติศักดิ์ บัวขาว 443040648-4 นายณพงศ์ ธรรมโนจิต 443040705-8 นายณรงค์ ตั้งวาริธร 443040706-6อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วรินทร์ สุวรรณ วิสูตร อาจารย์ร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้พัฒนา นายกิตติศักดิ์ บัวขาว 443040648-4 นายณพงศ์ ธรรมโนจิต 443040705-8 นายณรงค์ ตั้งวาริธร 443040706-6อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วรินทร์ สุวรรณ วิสูตร อาจารย์ร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้พัฒนา นายกิตติศักดิ์ บัวขาว 443040648-4 นายณพงศ์ ธรรมโนจิต 443040705-8 นายณรงค์ ตั้งวาริธร 443040706-6อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วรินทร์ สุวรรณ วิสูตร อาจารย์ร่วม ประเมิน อาจารย์ร่วม ประเมิน อ. ดารณี หอมดี อ. รุจชัย อึ้งอา รุณยะวี Computer Engineering Khon Kaen University

2 2 หัวข้อนำเสนอ - ภาพรวม - ส่วนโปรแกรม - ส่วนควบคุมการแสดงผล - ส่วนอุปกรณ์แสดงผล - สรุป - คำถาม

3 ภาพรวม Program Controller Display

4 อักษรเบรลล์ Aaa AAA a11 ส่วนโปรแกรม

5 5 การทำงานของ โปรแกรม ส่วนโปรแกรม ( ต่อ )

6 6 โปรแกรมแปลงข้อความ ให้เป็น รูปอักษรเบรลล์ ส่วนโปรแกรม ( ต่อ )

7 7 ส่วนควบคุมการ แสดงผล ผู้ใช้ P4 P5 Latch (74LS373) CP-JR51RD2 ไมโครคอนโทรลเลอร์

8 8 วงจรแสดงผล ส่วนควบคุมการ แสดงผล ( ต่อ )

9 9 วงจรแสดงผล ( ต่อ ) ปัญหา กระแสไฟฟ้าไม่พอ ที่จะขับรีเลย์ แก้ไขโดย เพิ่มแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ส่วนควบคุมการ แสดงผล ( ต่อ )

10 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล เข็มถูกดันขึ้นเมื่อ Piezo-actuators ทำงาน Piezo- actuato rs

11 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล ( ต่อ ) ประกอบกันครบ 8 ตัวอักษร ปัญหาด้าน ความคงทน ปัญหาในการ ต่อสายไฟ

12 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล ( ต่อ ) ด้านหน้า ด้านหลัง

13 13 สรุป - โครงงานนี้ได้จัดทำเสร็จ ในระดับหนึ่ง - โครงงานนี้มีประโยชน์ต่อ ผู้ที่มีความสนใจในงาน ด้านนี้ - โครงงานยังคงมีปัญหา ในบางประการ

14 14


ดาวน์โหลด ppt ผู้พัฒนา นายกิตติศักดิ์ บัวขาว 443040648-4 นายณพงศ์ ธรรมโนจิต 443040705-8 นายณรงค์ ตั้งวาริธร 443040706-6อาจารย์ที่ปรึกษา อ. วรินทร์ สุวรรณ วิสูตร อาจารย์ร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google