งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย

2  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  ปัญหา และอุปสรรค  สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

3  เพื่อสร้างเครื่องตั้งสายกีตาร์ ราคาถูกที่อาจจะสามารถตั้งสาย เครื่องสายชนิดอื่นได้  เพื่อศึกษาการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาณเสียง

4  การทำงานของระบบเครื่องตั้งสายกีตาร์ รับสัญญาณจากการดีดของสายกีตาร์ วงจรขยายสัญญาณ band-pass filter peak detector ไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงผลด้วย LCD วงจรเปรียบเทียบแรงดัน

5  วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358 รูป : วงจรรวมของเครื่องตั้งสายกีตาร์ วงจรแบ่งแรงดัน วงจรขยายสัญญาณ Band-pass filterPeak detector วงจรเปรียบเทียบแรงดัน

6  ใช้วงจร selector ในการแยกค่า C ของวงจร band-pass filter รูป : วงจร Selector C5-C6 C1-C4

7  ผลการใช้วงจร selector รูป : ผลการทดลองหลังจากใช้วงจร selector โดยใช้ออสซิลโลสโคป input output

8  วงจรโดยรวม เมื่อต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ และจอ LCD LCD ไมโครคอนโทรลเลอร์ ออสซิลเลเตอร์ วงจรเครื่องตั้งสายกีตาร์

9  การออกแบบโปรแกรม รูป : การสร้าง Hex file และโหลดโปรแกรมลง Microcontroller

10  การนับ Pulse สำหรับหาตัวเลขความถี่ Counter0 = 0 Start Counter0 Do Enable Interrupts For Delayword = 1 To 7056 Next Delayword C = Counter0 C = C * 2

11  ผลการทดลองหลังการเขียนโปรแกรม

12  จำนวนขา input ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C2051 มีน้อย จึงเพิ่มวงจรในส่วนอื่นค่อนข้างยาก  สัญญาณ input ของกีตาร์มี Harmonic มากกว่า Fundamental ทำให้วงจรตรวจจับสัญญาณบางสายไม่ค่อยดี

13  ได้เครื่องตั้งสายกีตาร์ราคาถูกที่และสามารถตั้งสายเครื่องสาย ชนิดอื่นได้  เรียนรู้ถึงการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาณเสียง  เรียนรู้การใช้งานไมโครคอลโทรลเลอร์ AT89C2051 พร้อม ทั้งการใช้งาน  เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

14


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google