งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรี รหัส นาย สิทธา ใจดี รหัส อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ปัญหา และอุปสรรค สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างเครื่องตั้งสายกีตาร์ ราคาถูกที่อาจจะสามารถตั้งสายเครื่องสายชนิดอื่นได้ เพื่อศึกษาการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณเสียง

4 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
การทำงานของระบบเครื่องตั้งสายกีตาร์ รับสัญญาณจากการดีดของสายกีตาร์ วงจรขยายสัญญาณ band-pass filter peak detector วงจรเปรียบเทียบแรงดัน ไมโครคอนโทรลเลอร์แสดงผลด้วย LCD

5 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358 วงจรขยายสัญญาณ Band-pass filter Peak detector วงจรเปรียบเทียบแรงดัน รูป : วงจรรวมของเครื่องตั้งสายกีตาร์ วงจรแบ่งแรงดัน

6 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ใช้วงจร selector ในการแยกค่า C ของวงจร band-pass filter C1-C4 C5-C6 รูป : วงจร Selector

7 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ผลการใช้วงจร selector output input รูป : ผลการทดลองหลังจากใช้วงจร selector โดยใช้ออสซิลโลสโคป

8 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
วงจรโดยรวม เมื่อต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ และจอ LCD ไมโครคอนโทรลเลอร์ ออสซิลเลเตอร์ LCD วงจรเครื่องตั้งสายกีตาร์

9 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
การออกแบบโปรแกรม รูป : การสร้าง Hex file และโหลดโปรแกรมลง Microcontroller

10 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
การนับ Pulse สำหรับหาตัวเลขความถี่ Counter0 = 0 Start Counter0 Do Enable Interrupts For Delayword = 1 To 7056 Next Delayword C = Counter0 C = C * 2

11 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ผลการทดลองหลังการเขียนโปรแกรม

12 ปัญหา และอุปสรรค จำนวนขา input ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AT89C2051
มีน้อย จึงเพิ่มวงจรในส่วนอื่นค่อนข้างยาก สัญญาณ input ของกีตาร์มี Harmonic มากกว่า Fundamental ทำให้วงจรตรวจจับสัญญาณบางสายไม่ค่อยดี

13 สิ่งที่ได้รับจากโครงงาน
ได้เครื่องตั้งสายกีตาร์ราคาถูกที่และสามารถตั้งสายเครื่องสาย ชนิดอื่นได้ เรียนรู้ถึงการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณเสียง เรียนรู้การใช้งานไมโครคอลโทรลเลอร์ AT89C2051 พร้อม ทั้งการใช้งาน เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

14 คำถาม & คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google