งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2003-03 : Microcat. ผู้เสนอโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2003-03 : Microcat. ผู้เสนอโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2003-03 : Microcat

2 ผู้เสนอโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ อ. วิชชา เฟื่องจัน

3 ที่มาของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยี Micro Computer และ Microcontroller เข้ามามี บทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของ เครื่องเล่นอิเลคทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ ทันสมัย ฯลฯ จึงทำให้เราเกิคความคิดที่ จะศึกษาและออกแบบสร้าง Microcontroller เราเลยคิดหัวข้อนี้ขึ้นมา เพื่อทำการศึกษาการทำงานของมัน

4 วัตถุประสงค์ สร้างหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย FPGA / Microcontroller โดยทำงานร่วมกับ sensor เพื่อให้ไม่ชนกับสิ่งกีดขวาง หา วัตถุที่ต้องการ และบังคับให้ไปในทิศทาง ที่ต้องการได้ อีกทั้งยังทำงานร่วมกับ Micromouse ได้ด้วย

5 เป้าหมายและขอบเขตของ โครงการ  สร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัติ  ทำงานร่วมกับ sensor ได้อย่างน้อย 2 ประเภท  ทำงานร่วมกับ Micromouse ได้  หลบสิ่งกีดขวาง และสามารถค้นหาและไล่จับ Micromouse ได้

6 ความเป็นไปได้ของโครงการ

7

8

9 จากการที่เราศึกษาการสร้าง Robot ของ โปรเจ็คอื่นๆ อีกทั้งจากการแข่งขันการสร้าง Robot ที่จัดขึ้นในประเทศ และต่างประเทศ มี ความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะสามารถสร้างได้ ตรงตามการทำงานที่เราออกแบบไว้

10 ความก้าวหน้าโครงการ

11  ตกลงกติกาการแข่งขันกับทาง Micromouse โดยได้ข้อสรุปดังนี้  ใช้ Infrared ในการสื่อสารระหว่าง Robot ทั้ง 2 ตัว  ความเร็วของ Motor ที่ใช้ขับเคลื่อน  ขนาดของแบตเตอร์รี

12 วงจรภาคส่ง TX-2

13 วงจรภาครับ RX-2

14 ตารางแสดงการแปลงค่าที่ออกจาก ไอซี RX-2 ลักษณะการ เคลื่อนที่ เอาท์พุตจาก RX-2 Forward (11) Backwar d (10) Left (7)Right (6) 1. เดินหน้า 1000 2. ถอยหลัง 0100 3. เลี้ยวซ้าย 0010 4. เลี้ยวขวา 0001 5. เดินหน้า + เลี้ยวซ้าย 1010 6. เดินหน้า + เลี้ยวขวา 1001 7. ถอยหลัง + เลี้ยวซ้าย 0110 8. ถอยหลัง + เลี้ยวขวา 0101

15  ศึกษาเรื่องของ sensor ที่ใช้ในการควบคุม การทำงาน  Infrared sensor  Ultrasonic sensor ความก้าวหน้าโครงการ  ศึกษาเรื่องการควบคุมด้วยรีโมตคอลโทล  คิดดัดแปลงวงจรของรถกระป๋อง ( วงจร RC )

16 แผนผังการทำงานโดยรวมของ Robot Infrared sensor Ultrasonic sensor MCS-51 Drive Motor

17 COE2003-03 : Microcat The End.

18 COE2003-03 : Microcat

19 to be continue ……. COE2003-03 : Microcat


ดาวน์โหลด ppt COE2003-03 : Microcat. ผู้เสนอโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google