งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2003-03 : Microcat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2003-03 : Microcat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE : Microcat

2 COE2003-03 : Microcat ผู้เสนอโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ อ. วิชชา เฟื่องจัน

3 ที่มาของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยี Micro Computer และMicrocontroller เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของเครื่องเล่นอิเลคทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ทันสมัย ฯลฯ จึงทำให้เราเกิคความคิดที่จะศึกษาและออกแบบสร้าง Microcontroller เราเลยคิดหัวข้อนี้ขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาการทำงานของมัน

4 วัตถุประสงค์ สร้างหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วย FPGA / Microcontroller โดยทำงานร่วมกับ sensor เพื่อให้ไม่ชนกับสิ่งกีดขวาง หาวัตถุที่ต้องการ และบังคับให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ อีกทั้งยังทำงานร่วมกับ Micromouse ได้ด้วย

5 เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
สร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัติ ทำงานร่วมกับ sensor ได้อย่างน้อย 2 ประเภท ทำงานร่วมกับ Micromouse ได้ หลบสิ่งกีดขวาง และสามารถค้นหาและไล่จับ Micromouse ได้

6 ความเป็นไปได้ของโครงการ

7 ความเป็นไปได้ของโครงการ

8 ความเป็นไปได้ของโครงการ

9 ความเป็นไปได้ของโครงการ
จากการที่เราศึกษาการสร้าง Robot ของโปรเจ็คอื่นๆ อีกทั้งจากการแข่งขันการสร้าง Robot ที่จัดขึ้นในประเทศ และต่างประเทศ มีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะสามารถสร้างได้ตรงตามการทำงานที่เราออกแบบไว้

10 ความก้าวหน้าโครงการ

11 ความก้าวหน้าโครงการ ตกลงกติกาการแข่งขันกับทาง Micromouse โดยได้ข้อสรุปดังนี้ ใช้ Infrared ในการสื่อสารระหว่าง Robot ทั้ง 2 ตัว ความเร็วของ Motor ที่ใช้ขับเคลื่อน ขนาดของแบตเตอร์รี

12 วงจรภาคส่ง TX-2

13 วงจรภาครับ RX-2

14 ตารางแสดงการแปลงค่าที่ออกจากไอซี RX-2
ลักษณะการเคลื่อนที่ เอาท์พุตจาก RX-2 Forward (11) Backward (10) Left (7) Right (6) 1. เดินหน้า 1 2. ถอยหลัง 3. เลี้ยวซ้าย 4. เลี้ยวขวา 5. เดินหน้า + เลี้ยวซ้าย 6. เดินหน้า + เลี้ยวขวา 7. ถอยหลัง + เลี้ยวซ้าย 8. ถอยหลัง + เลี้ยวขวา

15 ความก้าวหน้าโครงการ ศึกษาเรื่องของ sensor ที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน
Infrared sensor Ultrasonic sensor ศึกษาเรื่องการควบคุมด้วยรีโมตคอลโทล คิดดัดแปลงวงจรของรถกระป๋อง ( วงจร RC )

16 แผนผังการทำงานโดยรวมของ Robot
MCS-51 Infrared sensor Drive Motor Ultrasonic sensor

17 COE : Microcat The End.

18 COE : Microcat

19 COE : Microcat to be continue…….


ดาวน์โหลด ppt COE2003-03 : Microcat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google