งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟ อัตโนมัติ โดย นายนวพล จักร โนวรรณ 503040773-7 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟ อัตโนมัติ โดย นายนวพล จักร โนวรรณ 503040773-7 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟ อัตโนมัติ โดย นายนวพล จักร โนวรรณ 503040773-7 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 1

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดารณี หอมดี ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ 2

3 เรื่องที่จะนำเสนอ  ออกแบบคาน  PIR Motion Sensor  ส่งสัญญาณด้วย Zigbee  มอเตอร์, รีเลย์, วงจรตรวจจับ คาน  การทดสอบ  ปัญหาและอุปสรรค  แผนที่วางไว้ต่อไป 3

4 ออกแบบคาน 4

5 ออกแบบคาน 5

6 PIR Motion Sensor - เซนเซอร์ ตรวจจับการ เคลื่อนไหว ของวัตถุ 6

7 PIR Motion Sensor 7

8 ส่งสัญญานด้วย Zigbee  Zigbee ต่อกับ microcontroller ผ่าน Rs232 8

9  ใช้ไฟ DC 12V  ความเร็ว 110 RPM  ขนาดแกนเพลา 10 mm มอเตอร์ 9

10 มอเตอร์ 10

11 รีเลย์ 11

12 เซนเซอร์ตรวจจับคาน ขึ้น - ลง 12

13 การทดสอบ 13

14 การทดสอบ 14

15 การทดสอบ 15

16 ปัญหาและอุปสรรค  โมเมนตัมของคาน 16

17 แผนที่วางไว้ 17

18 แผนที่วางไว้ต่อไป  ทำโปรแกรมให้มีความ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน 18

19 คำถาม ? 19

20 20


ดาวน์โหลด ppt COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟ อัตโนมัติ โดย นายนวพล จักร โนวรรณ 503040773-7 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google