งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ
COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ โดย นายนวพล จักรโนวรรณ นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ ผศ. ดารณี หอมดี ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

3 เรื่องที่จะนำเสนอ ออกแบบคาน PIR Motion Sensor ส่งสัญญาณด้วย Zigbee
มอเตอร์ ,รีเลย์ ,วงจรตรวจจับคาน การทดสอบ ปัญหาและอุปสรรค แผนที่วางไว้ต่อไป

4 ออกแบบคาน

5 ออกแบบคาน

6 PIR Motion Sensor เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุ

7 PIR Motion Sensor

8 ส่งสัญญานด้วย Zigbee Zigbee ต่อกับ microcontroller ผ่าน Rs232

9 มอเตอร์ ใช้ไฟ DC 12V ความเร็ว 110 RPM ขนาดแกนเพลา 10 mm

10 มอเตอร์

11 รีเลย์

12 เซนเซอร์ตรวจจับคานขึ้น-ลง

13 การทดสอบ

14 การทดสอบ

15 การทดสอบ

16 ปัญหาและอุปสรรค โมเมนตัมของคาน

17 แผนที่วางไว้

18 แผนที่วางไว้ต่อไป ทำโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน

19 คำถาม?

20


ดาวน์โหลด ppt เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google