งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 COE 2008-30 Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส : 483040099-5 นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส : 483040112-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 COE 2008-30 Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส : 483040099-5 นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส : 483040112-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 COE 2008-30 Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส : 483040099-5 นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส : 483040112-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ. นวภัค เอื้อ อนันต์ อ. ชัชชัย คุณบัว 1

2 2 • ที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • รายละเอียดของการพัฒนา • สรุป หัวข้อที่นำเสนอ 2

3 3 ที่มาของโครงการ การสำรวจ การสอดแนม การ ลาดตระเวนในพื้นที่มีอันตรายหรือพื้นที่ ที่ยากแก่การเข้าถึง ซึ่ง UAV จะสามารถ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มความ สะดวกในการเข้าไปในพื้นที่ได้ 3

4 4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS • ศึกษาและออกแบบวงจรเชื่อมต่อกับ Microcontroller • ออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุม อากาศยานไร้คนบังคับ • เขียนโปรแกรมเพื่อทำการอ่านค่าพิกัดจาก GPS Module และ โปรแกรม Simulator 4

5 5 รายละเอียดของการพัฒนา 5

6 6 ภาพรวมของระบบ 6

7 7 Heading 7

8 8 การทำงานขณะเริ่มต้น การทำงานขณะเริ่มต้น 8

9 9 การทำงานเมื่อมีการเคลื่อนที่ การทำงานเมื่อมีการเคลื่อนที่ 9

10 10 การทำงานเมื่อมีการ เคลื่อนที่ การทำงานเมื่อมีการ เคลื่อนที่ 10 LATIT UDE LONGIT UDE HIGH T -+-+ -+-+ -+-+

11 11 การจำลองการเคลื่อนที่ การจำลองการเคลื่อนที่ 11

12 12 การจำลองการเคลื่อนที่ ( ต่อ ) 12

13 13 การจำลองการเคลื่อนที่ ( ต่อ ) การจำลองการเคลื่อนที่ ( ต่อ ) 13

14 14 Simulation 14

15 15 สรุป

16 16 Q & A 16


ดาวน์โหลด ppt 1 COE 2008-30 Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส : 483040099-5 นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส : 483040112-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google