งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-Speed UAV Flight Control System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-Speed UAV Flight Control System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-Speed UAV Flight Control System
COE Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส: นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส: อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร 1

2 หัวข้อที่นำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
รายละเอียดของการพัฒนา สรุป 2

3 ที่มาของโครงการ การสำรวจ การสอดแนม การลาดตระเวนในพื้นที่มีอันตรายหรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง ซึ่ง UAV จะสามารถช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มความสะดวกในการเข้าไปในพื้นที่ได้ 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS ศึกษาและออกแบบวงจรเชื่อมต่อกับ Microcontroller ออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุมอากาศยานไร้คนบังคับ เขียนโปรแกรมเพื่อทำการอ่านค่าพิกัดจาก GPS Module และ โปรแกรม Simulator 4

5 รายละเอียดของการพัฒนา
5

6 ค่าพิกัดตำแหน่งที่ได้
6

7 โครงสร้างของระบบ GPS module 7

8 วงจรของระบบ 8

9 วงจรที่พัฒนา 9

10 Flow chart diagram 10

11 พิกัดอ้างอิง Destination Latitude : 16 50 5000 N
Longtitude : E Origin Latitude : N Longtitude : E 11

12 ระบบพิกัด    1 องศา=60 ลิปดา  1 ลิปดา=60 พิลิปดา  1 พิลิปดา = เมตร 12

13 Distance D Y ( Longitude ) Θ Θ = atan ( X/Y ) X ( Latitude ) 13

14 Heading N Θ 360 - Θ 90º 270º 180 + Θ 180 - Θ 180º 14

15 ผลลัพธ์ 15

16 สรุป 16

17 Q & A 17


ดาวน์โหลด ppt Low-Speed UAV Flight Control System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google