งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 COE 2008-30 Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส : 483040099-5 นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส : 483040112-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 COE 2008-30 Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส : 483040099-5 นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส : 483040112-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 COE 2008-30 Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส : 483040099-5 นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส : 483040112-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร 1

2 2 • ที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • รายละเอียดของการพัฒนา • สรุป หัวข้อที่นำเสนอ 2

3 3 ที่มาของโครงการ การสำรวจ การสอดแนม การ ลาดตระเวนในพื้นที่มีอันตรายหรือพื้นที่ ที่ยากแก่การเข้าถึง ซึ่ง UAV จะสามารถ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มความ สะดวกในการเข้าไปในพื้นที่ได้ 3

4 4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS • ศึกษาและออกแบบวงจรเชื่อมต่อกับ Microcontroller • ออกแบบโครงสร้างและระบบควบคุม อากาศยานไร้คนบังคับ • เขียนโปรแกรมเพื่อทำการอ่านค่าพิกัดจาก GPS Module และ โปรแกรม Simulator 4

5 5 รายละเอียดของการพัฒนา 5

6 6 ค่าพิกัดตำแหน่งที่ได้ 6

7 7 โครงสร้างของระบบ GPS module 7

8 8 วงจรของระบบ 8

9 9 วงจรที่พัฒนา 9

10 10 Flow chart diagram 10

11 11 พิกัดอ้างอิง •Destination •Latitude : 16 50 5000 N •Longtitude : 102 59 5900 E •Origin •Latitude : 16 28 3471 N •Longtitude : 102 49 5216 E 11

12 12 ระบบพิกัด 1 องศา =60 ลิปดา 1 ลิปดา =60 พิลิปดา 1 พิลิปดา = 30.86 เมตร 12

13 13 Distance X ( Latitude ) Y ( Longitud e ) D Θ = atan ( X/Y ) Θ 13

14 14 Heading 0º0º 18 0º 90º90º 27 0º N Θ 180 - Θ 180 + Θ 360 - Θ 14

15 15 ผลลัพธ์ 15

16 16 สรุป

17 17 Q & A 17


ดาวน์โหลด ppt 1 COE 2008-30 Low-Speed UAV Flight Control System นายชลณุพงษ์ ศิริตัน รหัส : 483040099-5 นายนิติกร สาระรัตน์ รหัส : 483040112-9 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google