งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์

2 COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร. วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. ชัชชัย คุณ บัว โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตร เอนกประสงค์

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ  ระบบโทรมาตรอเนกประสงค์  โครงสร้างการทำงาน  สาธิตวิธีการใช้งาน  ข้อมูลและแสดงผล  สรุปผลของโครงการ

4 ระบบโทรมาตร เอนกประสงค์

5 ส่วนอ่านข้อมูล

6 ส่วนอ่านข้อมูล ( โครงสร้างภายใน )

7 ส่วนรับข้อมูล

8 ส่วนรับข้อมูล ( โครงสร้าง ภายใน )

9 สาธิตการใช้งาน Mode: Manual 25/12 12:30:22 Fixed: 12:30:23 25/12 11:23:22 Mode: Time count Count: 00:15:00 Manual Fix Time Time Count

10 Video

11 Video (Cont.)

12 ตรวจสอบข้อมูลผ่าน อินเทอร์เน็ต

13 Analog Graph

14 Digital Graph

15 สรุปผลของโครงการ  อุปกรณ์สำหรับโทรมาตร เอนกประสงค์  Library สำหรับเข้าถึง ข้อมูลและแสดงข้อมูล  ทดสอบการใช้งานของการ ส่งข้อมูลและความถูกต้อง ของข้อมูล

16 Q&A ..Thank you …


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google