งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2

2  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป

3  เพื่อสร้างเครื่องตั้งสายกีตาร์ ราคาถูกที่อาจจะสามารถตั้งสาย เครื่องสายชนิดอื่นได้  เพื่อศึกษาการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาณเสียง

4  การทำงานของระบบเครื่องตั้งสายกีตาร์ รับสัญญาณจากการดีดของสายกีตาร์ ขยายสัญญาณและกรองสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ ตรวจสอบหาคอร์ดกีตาร์ ทำการแสดงผลด้วย LCD

5  วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358

6  ใช้วงจร Band pass-Filter แทนการใช้ Low pass-Filter รูป : เปรียบเทียบระหว่าง Low pass-Filter และ Band pass-Filter

7  ใช้วงจร Band pass-Filter แทนการใช้ Low pass-Filter รูป : วงจร Band pass-Filter

8  การทดลองโดยใช้วงจร Band pass-Filter

9 รูป : สายสัญญาณกีตาร์เส้นที่ 6

10  การทดลองโดยใช้วงจร Band pass-Filter รูป : สายสัญญาณกีตาร์เส้นที่ 1

11  การวัดและหาค่า Output ที่ได้จากวงจร Band pass-Filter สมการหาค่า Gain

12  การวัดและหาค่า Output ที่ได้จากวงจร Band pass-Filter รูป : การคำนวณหาค่ามาตรฐาน Q(meas.) และค่าความคลาดเคลื่อน Deltafo(%) ในแต่ละสายของกีตาร์

13  ออกแบบวงจร Selector ในการแยกตรวจสอบสายกีตาร์

14  ปรับปรุงวงจร Peak Detector  เขียนโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์

15


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google