งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• ความก้าวหน้าของโครงงาน • Hardware • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • Software • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• ความก้าวหน้าของโครงงาน • Hardware • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • Software • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • ความก้าวหน้าของโครงงาน • Hardware • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • Software • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป • คำถาม และข้อเสนอแนะ • ความก้าวหน้าของโครงงาน • Hardware • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • Software • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป • คำถาม และข้อเสนอแนะ

3 • จัดทำส่วน Module วงจรลดแรงดัน • เปลี่ยน LCD ขนาดแรงดัน 5 V. เป็น LCD แรงดัน ขนาด 3.3 V. • จัดทำบอร์ดสำหรับยึด Module ทั้งหมดไว้ด้วยกัน • จัดทำส่วน Module วงจรลดแรงดัน • เปลี่ยน LCD ขนาดแรงดัน 5 V. เป็น LCD แรงดัน ขนาด 3.3 V. • จัดทำบอร์ดสำหรับยึด Module ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

4 1. ตรงนี้ใส่รูป ถ่ายทั้งบอร์ดตอนปิด กับตอนกำลังเปิดทำงานอยู่ 2. ใส่รูปวงจรลดแรงดันอันใหม่ แทนอัน เดิม เพราะอันเดิมไม่ชัด 3. ทำ Animation ด้วยนะให้เหมือนกับที่ข้าทำไว้อ่ะ 4. จัดกรอบรูป โดยเลือก format แล้วเลือกกรอบแบบที่ 1

5

6 • พัฒนาโปรแกรมทดสอบการทำงาน port ของ ADE5169 • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการแสดงผล • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ Timer interrupt function • พัฒนาโปรแกรมทดสอบการทำงาน port ของ ADE5169 • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการแสดงผล • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ Timer interrupt function

7 • รายละเอียดการวัดเด้อ! ที่แกศึกษามา

8 • ในส่วนของ Hardware จะมีส่วนที่ต้องทำการแก้ไขอยู่ พอสมควร • คุณสมบัติบางอย่างที่ ADE5169 มีความแตกต่างจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 • เอกสารที่ใช้ค้นคว้า และตัวอย่างการใช้งาน ADE5169 มี จำนวนน้อย • ในส่วนของ Hardware จะมีส่วนที่ต้องทำการแก้ไขอยู่ พอสมควร • คุณสมบัติบางอย่างที่ ADE5169 มีความแตกต่างจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 • เอกสารที่ใช้ค้นคว้า และตัวอย่างการใช้งาน ADE5169 มี จำนวนน้อย

9 • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการ update ค่า I, V และ P เพื่อแสดงผลออกทางจอ LCD • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการติดต่อกับหน่วยความจำ • ทำการทดลองหาข้อบกพร่อง และทำการแก้ไข • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการ update ค่า I, V และ P เพื่อแสดงผลออกทางจอ LCD • พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการติดต่อกับหน่วยความจำ • ทำการทดลองหาข้อบกพร่อง และทำการแก้ไข

10


ดาวน์โหลด ppt • ความก้าวหน้าของโครงงาน • Hardware • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • Software • การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google