งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Device for single – phase ac parameter measurement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Device for single – phase ac parameter measurement"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Device for single – phase ac parameter measurement
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร นำเสนอโดย นายวีระวัฒน์ วงษา นายวุฒิกร อ่อนชัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ.ดร.นวภัค เอื้ออนันต์ อ.ดร.วาธิส ลีลาภัทร

2 หัวข้อนำเสนอ ความก้าวหน้าของโครงงาน ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
Hardware การทดลอง และแก้ไขข้อผิดพลาด Software ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป คำถาม และข้อเสนอแนะ

3 ความก้าวหน้าของโครงการ-Hardware
จัดทำส่วน Module วงจรลดแรงดัน เปลี่ยน LCD ขนาดแรงดัน 5 V. เป็น LCD แรงดัน ขนาด 3.3 V. จัดทำบอร์ดสำหรับยึด Module ทั้งหมดไว้ด้วยกัน

4 ความก้าวหน้าของโครงการ-Hardware
1.ตรงนี้ใส่รูป ถ่ายทั้งบอร์ดตอนปิด กับตอนกำลังเปิดทำงานอยู่ 2.ใส่รูปวงจรลดแรงดันอันใหม่ แทนอัน เดิม เพราะอันเดิมไม่ชัด 3.ทำ Animation ด้วยนะให้เหมือนกับที่ข้าทำไว้อ่ะ 4.จัดกรอบรูป โดยเลือก format แล้วเลือกกรอบแบบที่ 1

5 ความก้าวหน้าของโครงการ-Hardware

6 ความก้าวหน้าของโครงการ-Software
พัฒนาโปรแกรมทดสอบการทำงาน port ของ ADE5169 พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการแสดงผล พัฒนาโปรแกรมในส่วนของ Timer interrupt function

7 ความก้าวหน้าของโครงการ-Software
รายละเอียดการวัดเด้อ! ที่แกศึกษามา

8 ปัญหา และอุปสรรค ในส่วนของ Hardware จะมีส่วนที่ต้องทำการแก้ไขอยู่พอสมควร คุณสมบัติบางอย่างที่ ADE5169 มีความแตกต่างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เอกสารที่ใช้ค้นคว้า และตัวอย่างการใช้งาน ADE5169 มีจำนวนน้อย

9 สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป
พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการ update ค่า I, V และ P เพื่อแสดงผลออกทางจอ LCD พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการติดต่อกับหน่วยความจำ ทำการทดลองหาข้อบกพร่อง และทำการแก้ไข

10 คำถาม และข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt Device for single – phase ac parameter measurement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google