งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2

2  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  แผนการดําเนินงาน  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

3  เครื่องตั้งสายกีตาร์ ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่าง แพร่หลายในหมู่นักดนตรี  ปัจจุบันเครื่องตั้งสายกีตาร์นั้นมีราคาค่อนข้างสูง  พัฒนาเครื่องตั้งสายกีตาร์แบบบอกโน๊ตที่มีราคา ถูก

4  เพื่อสร้างเครื่องตั้งสายกีตาร์ ราคาถูกที่อาจจะ สามารถตั้งสายเครื่องสายชนิดอื่นได้  เพื่อศึกษาการทำงานของระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาณเสียง

5  เครื่องตั้งสายกีตาร์ สามารถบอกตัวโน๊ตหรือ เสียงของโน๊ตในขณะนั้นได้และจะต้องบอกย่าน ความถี่เสียง หรือโน๊ตที่จะวัดได้

6

7  ได้เครื่องตั้งสายกีตาร์ ที่มีความแม่นยำในการ เทียบเสียงและราคาถูกกว่าท้องตลาด  ได้โปรแกรมที่อ่านและวิเคราะห์สัญญาณความถี่ และสัญญาณเสียง ซึ่งสามารถนำไปศึกษาใน ด้านที่เกี่ยวข้องได้อีก

8  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 รูป : แสดงโครงสร้างภายในของ MCS-51

9  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 รูป : แสดงขาต่างๆของ เบอร์ 8051

10  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการแปลงสัญญาณ อนาล็อก - ดิจิตอล รูป : การแปลงสัญญาณอนาล็อก - ดิจิตอล

11  ศึกษาความถี่ของเสียงของตัวโน๊ตประจำสาย ของกีตาร์

12

13  ศึกษาการคำนวณหาค่าความถี่ประจำตัวโน้ตแต่ ละเส้นได้โดยใช้สูตร f = 2 n/12 × 440 Hz  ศึกษาการประมวลผลสัญญาณตัวรับรู้ ( Sensor Signal Processing )

14


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google