งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2

2  ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป

3  ทดลองวัดหาความถี่ ของสัญญาณสายกีตาร์แต่ละเส้น โดย ใช้ Oscilloscope รูป : การทดลองนำกีตาร์โปร่งไฟฟ้ามีวัด ค่าความถี่ออกมา

4  ทดลองวัดหาความถี่ ของสัญญาณสายกีตาร์แต่ละเส้น โดย ใช้ Oscilloscope รูป : เมื่อป้อนสัญญาณ Input ของสาย กีตาร์เส้นที่ 1

5  ทดลองวัดหาความถี่ ของสัญญาณสายกีตาร์แต่ละเส้น โดย ใช้ Oscilloscope รูป : เมื่อป้อนสัญญาณ Input ของสาย กีตาร์เส้นที่ 6

6  การทำงานของระบบเครื่องตั้งสายกีตาร์ รับสัญญาณจากการดีดของสายกีตาร์ ขยายสัญญาณและกรองสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ ตรวจสอบหาคอร์ดกีตาร์ ทำการแสดงผลด้วย LCD

7  วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358 รูป : วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์

8  วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358 - วงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส - Low-pass filter - Peak Detector - วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ

9  วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358 รูป : วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์

10  ทดลองต่อเข้ากับวงจรโดยใช้กีตาร์โปร่งไฟฟ้า รูป : การทดลองต่อเข้ากับ Oscilloscope

11  Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 6

12  Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 5

13  Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 4

14  Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 3

15  Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 2

16  Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 1

17 รูป : ผลการใช้วงจร Band-pass filter ในการตรวจจับ สัญญาณ

18  ต้องมีการใช้วงจร Selector ในการแยกตรวจสอบ สายกีตาร์  พัฒนาและเขียนโปรแกรมใน ไมโครคอนโทรลเลอร์

19


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรีรหัส 493041148 - 4 นาย สิทธา ใจดี รหัส 493041149 - 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google