งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกุล

2 Agenda • แผนการดำเนินงาน • การดำเนินงานจากครั้งที่ผ่านมา • การออกแบบฟุตเมาส์ส่วนปุ่มกด • โปรแกรมทดสอบฟุตเมาส์ • ทดสอบเมาส์

3 ตารางแผนการดำเนินงาน

4 การดำเนินงานจากครั้งที่ผ่านมา • การกำเนิดเมาส์ • ประเภทของเมาส์ • สัญญาณเมาส์ PS/2 • การออกแบบฟุตเมาส์ส่วนควบคุมทิศทาง • ประกอบแบบและทดสอบการควบคุมทิศทาง • ศึกษาทางกายภาพของข้อเท้าและหัวเข่า

5 การออกแบบฟุตเมาส์ส่วนปุ่มกด Perspective view

6 การออกแบบฟุตเมาส์ส่วน ควบคุมทิศทาง Front viewLeft view Top viewPerspective view

7 การทำงานโปรแกรมทดสอบฟุต เมาส์ (Drag N drop)

8 รูปตัวอย่างโปรแกรม

9 รูปตัวอย่างโปรแกรม ( ต่อ )

10 Thanks! Q&A


ดาวน์โหลด ppt Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google