งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2009- 21 นายธีรพัฒน์ เสริตานนท์ รหัส 493040156-0 นายปกรณ์ เตชะกิจกุล รหัส 493041136-1 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2009- 21 นายธีรพัฒน์ เสริตานนท์ รหัส 493040156-0 นายปกรณ์ เตชะกิจกุล รหัส 493041136-1 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2009- 21 นายธีรพัฒน์ เสริตานนท์ รหัส 493040156-0 นายปกรณ์ เตชะกิจกุล รหัส 493041136-1 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ : ดร. ชัชชัย คุณบัว ดร. วสุ เชาว์พานนท์

2 • แผนการดำเนินงาน • ความคืบหน้าของโครงการ • ปัญหาและอุปสรรค • สิ่งที่จะดำเนินการต่อ

3

4 • สร้างฐานข้อมูล • ติดตั้งโมดูลที่จำเป็น • สร้างบัญชีที่จำเป็นต้องใช้ • ทดสอบการทำงาน

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 • การคำนวณยอดรวมตอนสั่งซื้อ สินค้า • หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม ใช้งานยาก

16 • แก้ปัญหาเรื่องยอดรวมตอนสั่งซื้อสินค้า • ทดลองใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดร่วมกับ โปรแกรม • เปลี่ยนแปลงเลขรหัสบัญชีให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากล

17


ดาวน์โหลด ppt COE2009- 21 นายธีรพัฒน์ เสริตานนท์ รหัส 493040156-0 นายปกรณ์ เตชะกิจกุล รหัส 493041136-1 อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google