งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2003-03 : Microcat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2003-03 : Microcat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE : Microcat

2 COE2003-03 : Microcat ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

3 ความเดิมตอนที่แล้ว MCS-51 Drive Motor Infrared sensor
Ultrasonic sensor

4 สิ่งที่ได้ทำการศึกษามา
ศึกษา Microcontroller ตระกูล MCS-51 ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรับ-ส่งอินฟราเรด ออกแบบตัวหุ่นยนต์และส่วนประกอบเกือบทั้งหมด ศึกษาคุณสมบัติและการทำงานของวัสดุที่จะนำมาใช้สร้างหุ่นยนต์

5 ความรู้พื้นฐานเรื่องหุ่นยนต์
ภาคเซ็นเซอร์ ( Sensor ) ภาคคอลโทรล ( Controller ) ภาคไดรเวอร์ ( Driver ) ภาคแมคคานิก ( Mechanics ) ภาคจ่ายไฟ ( Power Supply )

6 วัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาสร้างหุ่นยนต์
มอเตอร์จิ๋ว โฟโต้ทรานซิสเตอร์, โฟโต้ไดโอด IR LED วงจร RC Resistor, Capacitor ค่าต่างๆ IC 339 ฯลฯ

7 ความรู้พื้นฐาน Infrared Sensor
IR Receiver Modules Phototransistor Detectors Vo

8 วิธีการหาทิศทางของตัวหุ่นยนต์

9 ออกแบบตัวหุ่นยนต์และส่วนประกอบเกือบทั้งหมด

10 ปัญหาที่เกิดขึ้น ความรู้ทางด้านวงจรอิเลคทรอนิกส์
เกี่ยวกับการสร้างวงจรและออกแบบวงจร มีความคิดที่ตื้นเกินไปและเชื่อในทฤษฎีมากเกินไปโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีการออกแบบสำรองไว้หลายๆแบบ

11 สิ่งที่จะทำต่อไป ทำการสร้างตัวหุ่นยนต์ให้วิ่งได้
คิดหาวิธีในการหาทิศทางของหุ่นยนต์ สร้างและต่อวงจรที่ใช้ร่วมกับวิธีการหาทิศทางที่คิดไว้

12 สรุปสิ่งที่ได้มาในเทอมนี้
รู้จัก Microcontroller ตระกูล MCS-51 รู้วิธีการสร้างหุ่นยนต์ในทางทฤษฎี

13 COE : Microcat


ดาวน์โหลด ppt COE2003-03 : Microcat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google