งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2003-03 : Microcat. ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2003-03 : Microcat. ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2003-03 : Microcat

2 ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

3 ความเดิมตอนที่แล้ว Infrared sensor Ultrasonic sensor MCS-51 Drive Motor

4 สิ่งที่ได้ทำการศึกษามา  ศึกษา Microcontroller ตระกูล MCS- 51  ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างและ ออกแบบหุ่นยนต์  ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการรับ - ส่ง อินฟราเรด  ออกแบบตัวหุ่นยนต์และส่วนประกอบ เกือบทั้งหมด  ศึกษาคุณสมบัติและการทำงานของ วัสดุที่จะนำมาใช้สร้างหุ่นยนต์

5 ความรู้พื้นฐานเรื่องหุ่นยนต์  ภาคเซ็นเซอร์ ( Sensor )  ภาคคอลโทรล ( Controller )  ภาคไดรเวอร์ ( Driver )  ภาคแมคคานิก ( Mechanics )  ภาคจ่ายไฟ ( Power Supply )

6 วัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาสร้าง หุ่นยนต์  มอเตอร์จิ๋ว  โฟโต้ทรานซิสเตอร์, โฟโต้ไดโอด  IR LED  วงจร RC  Resistor, Capacitor ค่าต่างๆ  IC 339 ฯลฯ

7 ความรู้พื้นฐาน Infrared Sensor IR Receiver Modules Phototransistor Detectors Vo

8 วิธีการหาทิศทางของตัวหุ่นยนต์

9 ออกแบบตัวหุ่นยนต์และ ส่วนประกอบเกือบทั้งหมด

10 ปัญหาที่เกิดขึ้น  ความรู้ทางด้านวงจรอิเลคทรอนิกส์  เกี่ยวกับการสร้างวงจรและออกแบบวงจร  มีความคิดที่ตื้นเกินไปและเชื่อในทฤษฎีมาก เกินไปโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  ไม่มีการออกแบบสำรองไว้หลายๆแบบ

11 สิ่งที่จะทำต่อไป  ทำการสร้างตัวหุ่นยนต์ให้วิ่งได้  คิดหาวิธีในการหาทิศทางของหุ่นยนต์  สร้างและต่อวงจรที่ใช้ร่วมกับวิธีการหา ทิศทางที่คิดไว้

12 สรุปสิ่งที่ได้มาในเทอมนี้  รู้จัก Microcontroller ตระกูล MCS-51  รู้วิธีการสร้างหุ่นยนต์ในทางทฤษฎี

13 COE2003-03 : Microcat


ดาวน์โหลด ppt COE2003-03 : Microcat. ผู้พัฒนาโครงการ นาย สราวุฒิ สมญาติ อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติ กูล อาจารย์ร่วมประเมิน อ. วสุ เชาว์พานนท์ อ. ดารณี หอมดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google