งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย จัดทำโดย นายณัฐพล ศิวะศรี รหัส 483040102-2 นายสุริยะ เสามั่น รหัส 483040161-6 COE2008-04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย จัดทำโดย นายณัฐพล ศิวะศรี รหัส 483040102-2 นายสุริยะ เสามั่น รหัส 483040161-6 COE2008-04."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย จัดทำโดย นายณัฐพล ศิวะศรี รหัส 483040102-2 นายสุริยะ เสามั่น รหัส 483040161-6 COE2008-04

2  แผนการดำเนินงาน  บทนำ  ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของระบบ  ตัวอย่างการใช้งาน  สรุป 2

3 3

4  วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างระบบเครือข่ายให้บริการ Hot Spot ขึ้นมาใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ เครือข่ายที่ให้บริการในรูปแบบ Hot Spot โดยอิงกับ ระบบปฏิบัติให้มากที่สุด  ขอบเขตของโครงการ สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่ายทั้ง ภายใน (Local Network) และภายนอก (Internet) โดยแยกจากกันตามสิทธิ์ที่ผู้ใช้พึงได้ กำหนดช่วงเวลา และระยะเวลาการเข้าใช้ของผู้ใช้รวมถึงควบคุมอัตรา การโอนถ่ายข้อมูลทั้งขาเข้าและขาออกได้โดยการ พิสูจน์สิทธิ์ผ่านทางชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) 4

5 radius Packet AMTC SMBM Data Base แสดงเส้นทางการเดินทางของ packet แสดงเส้นทางการส่งสัญญาณ ภายใน captive portal 5

6 Packet arrival Authenticated and not expired ? Bandwidth limitation HTTP ? Login Drop No Yes No 6

7 Authenticated and not expired ? Login Redirect to Login page User submit “Username and Password” Redirect to requested page Bandwidth limitation 7 YesNo

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28  ได้ระบบที่ทำงานเป็น captive portal ที่ เป็น open source และสามารถ  จำกัดการใช้งานทั้งในด้านเครือข่าย ภายในและภายนอก  จำกัดเวลาการใช้งานทั้งในด้านช่วงเวลา และระยะเวลา  จำกัดอัตราการโอนถ่ายข้อมูล 28

29 29


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย จัดทำโดย นายณัฐพล ศิวะศรี รหัส 483040102-2 นายสุริยะ เสามั่น รหัส 483040161-6 COE2008-04.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google