งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0

2 Out line • ความสำคัญและที่มา • วัตถุประสงค์ • ขอบเขตของโครงการ • แผนการดำเนินงาน • ที่ได้ศึกษามา • การออกแบบ

3 ความสำคัญและที่มา • มนุษย์กับความจำเป็นของคอมพิวเตอร์ • บุคคลที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ • นำความรู้มาประยุกต์ใช้ • ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้พิการได้

4 วัตถุประสงค์ • ศึกษาการดัดแปลง mouse • เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้

5 ขอบเขตโครงการ • ประดิษฐ์เมาส์ให้มีการใช้งานได้จริง • สามารถใช้ควบคู่กับโปรแกรมที่เขียนขึ้น หรือ อื่นๆได้ • ใช้มือเข้ามาช่วยเหลือได้ ( ถ้าจำเป็น )

6 ตารางแผนการดำเนินงาน

7 กำเนิดเมาส์ • ผลิตโดยดักลัส เองเกลบาท (Douglas Engelbart) ค. ศ. 1963 • เดิมเรียกเมาส์ “ บัก ” (bug) • พัฒนามาเป็น ลูกบอล โดยบิล อิงลิช (Bill English) ค. ศ. 1970

8 ประเภทของเมาส์ •Mechanical mouse •Opto mechanical mouse •Optical mouse

9 Mechanical

10 Opto mechanical

11 Optical mouse

12 สัญญาณเมาส์ Bit 7Bit 6Bit 5Bit 4Bit 3Bit 2Bit 1Bit 0 Byte 1YVXVYSXS1MBRBLB Byte 2X movement Byte 3Y movement สัญญาณจาก PS/2 mouse

13 Mouse port •PS/2 mouse •Serial mouse •Bus mouse

14 Detail mouse Logitech mouse

15 โครงร่างการออกแบบ Front view

16 โครงร่างการออกแบบ ( ต่อ ) Left view

17 โครงร่างการออกแบบ ( ต่อ ) Top view

18 โครงร่างการออกแบบ ( ต่อ ) Perspective

19 Foot mouse ที่ได้มีการทำขึ้น

20 Foot mouse ที่มีการผลิตออก ขาย The NoHands Mouse is manufactured by Hunter Digital in Los Angeles. Hunter Digital

21 Foot mouse ที่มีการผลิตออก ขาย

22 Thanks! Q&A


ดาวน์โหลด ppt Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google