งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0

2 Out line • แผนการดำเนินงาน • เนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา • ที่ได้ศึกษามาเพิ่มเติม • การเปลี่ยนแปลงแบบ • อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น • ทดสอบเมาส์

3 ตารางแผนการดำเนินงาน

4 เนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา • การกำเนิดเมาส์ – โดยดักลัส เองเกลบาท (Douglas Engelbart) ค. ศ. 1963 – เดิมเรียกเมาส์ “ บัก ” (bug) – พัฒนามาเป็น ลูกบอล โดยบิล อิงลิช (Bill English) ค. ศ. 1970 • ประเภทของเมาส์ –Mechanical mouse –Opto mechanical mouse –Optical mouse

5 เนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมา • สัญญาณเมาส์ Bit 7Bit 6Bit 5Bit 4Bit 3Bit 2Bit 1Bit 0 Byte 1YVXVYSXS1MBRBLB Byte 2X movement Byte 3Y movement • Mouse port -PS/2 mouse -Serials mouse -Bus mouse

6 Movements (knee) • Flexion is permitted up to 120º • 140º when the hip is flexed and 160º • Medial rotation is limited to 10º and lateral rotation to 30º Wikipedia 16 july 2008

7 Movements (ankle) • Medial rotation is limited to 60º • Dorsiflexion 10º - 30º • Plantarflexion 20º - 50º

8 โครงร่างการออกแบบ ( เดิม ) Front viewTop view Left viewPerspective view

9 อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น • อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ( ก่อนเปลี่ยนแปลง แบบ ) – รูปร่างเมาส์มีขนาดใหญ่ – น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น • อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น ( หลังเปลี่ยนแปลง แบบ ) – แรงกดส่วนหน้าเพิ่มมากขึ้น แรงกดส่วนหลังน้อยลง

10 โครงร่างการออกแบบ ( ใหม่ ) Front viewLeft view Top viewPerspective view

11 เมาส์ที่สร้างออกมาตามแบบ

12 Thanks! Q&A


ดาวน์โหลด ppt Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google