งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1

2 AGENDA •การพัฒนาระบบ –การทดลอง –ตรวจจับการเคลื่อนที่ –การควบคุมCursor •Demo •ปัญหา •แนวทางการดำเนินงานต่อ 2

3 Implementation •การทดลอง •ตรวจจับการเคลื่อนที่ •การควบคุมCursor –การเคลื่อนที่ –การคลิก 3

4 การทดลอง •ขอบเขตการในการรับภาพ (8:18) 4

5 ตรวจจับการเคลื่อนที่ 5

6 การควบคุม Cursor •การเคลื่อนที่ •การคลิก 6

7 การควบคุมCursor(การเคลื่อนที่) •ใช้ฟังก์ชั่น SetCursorPos •ทิศทางการเคลื่อนที่ 7

8 การควบคุมCursor(การคลิก) • Algorithm • Operating System •ใช้ฟังก์ชั่น Mouse_click 8

9 ความคืบหน้า 9

10 Demo 10

11 ปัญหา •กระบวนการตรวจจับการคลิก •การวิเคราะห์ทิศทางการเคลื่อนที่ •ความเร็วในการคำนวณ •ความง่ายต่อการใช้งาน 11

12 แนวทางการพัฒนาต่อ •กระบวนการตรวจจับการคลิก •พัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น •โปรแกรมประยุกต์สำหรับ Crystal Ball 12

13 QUESTION? 13


ดาวน์โหลด ppt CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google