งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2
นางสาว ศิรินภา ศิริธร อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

2 Agenda วัตถุประสงค์ของโครงงาน แผนการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลที่ได้จากโครงงาน

3 วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อพัฒนาให้โปรแกรม Tiny ERP อยู่ในรูปแบบของภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้โปรแกรมTiny ERPภาษาไทยที่เสร็จสมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงและแพร่หลาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ โปรแกรมTiny ERPฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยสามารถนำโปรแกรมไปใช้งานได้สะดวกและเข้าใจการใช้งานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

4 แผนการดำเนินการ ตารางแผนการดำเนินงาน

5 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
การแปลภาษาส่วนของ server การแปลภาษาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การแก้ไขวันที่ ให้แสดงเป็นปี พ.ศ. การแก้ไขกราฟให้แสดงผลเป็นภาษาไทย การแก้ไขรายงานให้แสดงผลเป็นภาษาไทย

6 การแปลภาษาส่วนของ server

7 การแก้ไขวันที่ให้แสดงเป็นปี พ.ศ.
14/12/2552

8 การแกไขกราฟให้แสดงผลเป็นภาษาไทย

9 การแก้ไขรายงานให้แสดงผลเป็นภาษาไทย

10 ผลที่ได้จากโครงงาน หน้าจอโปรแกรมสามารถแสดงเมนูเป็นภาษาไทยได้
โปรแกรมสามารถแสดงวันที่เป็น พ.ศ.ได้ โปรแกรมสามรถแสดงกราฟเป็นภาษาไทยได้ โปรแกรมสามารถออกรายงานเป็นภาษาไทยได้

11 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google