งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2 นางสาว ศิรินภา ศิริธร 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้ เกียรติกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2 นางสาว ศิรินภา ศิริธร 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้ เกียรติกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2 นางสาว ศิรินภา ศิริธร 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้ เกียรติกูล

2 Agenda • วัตถุประสงค์ของโครงงาน • แผนการดำเนินงาน • สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา • ผลที่ได้จากโครงงาน

3 วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ • วัตถุประสงค์ – เพื่อพัฒนาให้โปรแกรม Tiny ERP อยู่ในรูปแบบ ของภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์ – เพื่อให้โปรแกรม Tiny ERP ภาษาไทยที่เสร็จ สมบูรณ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงและ แพร่หลาย • ผลที่คาดว่าจะได้รับ – โปรแกรม Tiny ERP ฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยสามารถนำโปรแกรมไปใช้งานได้ สะดวกและเข้าใจการใช้งานมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

4 แผนการดำเนินการ • ตารางแผนการดำเนินงาน

5 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา • การแปลภาษาส่วนของ server • การแปลภาษาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ • การแก้ไขวันที่ ให้แสดงเป็นปี พ. ศ. • การแก้ไขกราฟให้แสดงผลเป็นภาษาไทย • การแก้ไขรายงานให้แสดงผลเป็นภาษาไทย

6 การแปลภาษาส่วนของ server

7 การแก้ไขวันที่ให้แสดงเป็นปี พ. ศ. 14/12/ 2552

8 การแกไขกราฟให้แสดงผลเป็น ภาษาไทย

9 การแก้ไขรายงานให้แสดงผลเป็น ภาษาไทย

10 ผลที่ได้จากโครงงาน • หน้าจอโปรแกรมสามารถแสดงเมนูเป็น ภาษาไทยได้ • โปรแกรมสามารถแสดงวันที่เป็น พ. ศ. ได้ • โปรแกรมสามรถแสดงกราฟเป็นภาษาไทยได้ • โปรแกรมสามารถออกรายงานเป็นภาษาไทย ได้

11 • คำถามและ ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt Thai-Tiny ERP นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2 นางสาว ศิรินภา ศิริธร 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้ เกียรติกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google