งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1

2 AGENDA •วัตถุประสงค์ •การพัฒนาระบบ –เพิ่ม LED –Motion Detection –Camshift •ปัญหา •แนวทางการดำเนินงานต่อ 2

3 วัตถุประสงค์ •ประยุกต์ใช้ Crystal Ball ในการพัฒนาเมาส์ •ศึกษาแนวทางในการนำเอา Crystal Ball ไปใช้กับงาน ด้านอื่นๆ 3

4 การพัฒนาระบบ •เพิ่ม LED •Motion Detection •Camshift 4

5 เพิ่ม LED •เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ในสภาพที่ไม่มีแสงจาก ภายนอก 5

6 Motion Detection •หาความแตกต่างของภาพ 6

7 Motion Detection •ข้อจำกัด –การคำนวณทิศทางการเคลื่อนที่นั้นจะขึ้นกับขอบของวัตถุทำ ให้มีปัญหาในทิศทางขึ้นลง –การประยุกต์ในส่วนของการคลิกเมาส์ 7

8 Camshift •ตรวจจับสีผิวของมนุษย์ •ระบุตำแหน่งและขนาดของนิ้วมือ 8

9 Camshift •การทำงาน –คำนวณทิศทางจากจุดยอดของพื้นที่นิ้วมือ –เรียกใช้ library ของ windows เพื่อควบคุม pointer 9

10 ปัญหา •กระบวนการตรวจจับการคลิก •แสงรบกวนจากภายนอก ทำให้ประมวลผลผิดพลาด •ความล่าช้าในการคำนวณ •การเคลื่อนที่ไม่เรียบ 10

11 แนวทางการพัฒนาต่อ •พัฒนาระบบการคลิก และ ดับเบิ้ลคลิก •ปรับปรุงระบบการเคลื่อนที่ •พัฒนาระบบGUIเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน •พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อทดลองใช้ระบบ •สรุปผล และจัดทำรายงาน 11

12 QUESTION? 12


ดาวน์โหลด ppt CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย 483040114-5 และ วิศรุต พรศรีเมตต์ 483040147-0 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google