งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสุ เชาว์พานนท์

2 AGENDA วัตถุประสงค์ การพัฒนาระบบ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานต่อ เพิ่ม LED
Motion Detection Camshift ปัญหา แนวทางการดำเนินงานต่อ

3 วัตถุประสงค์ ประยุกต์ใช้ Crystal Ball ในการพัฒนาเมาส์

4 การพัฒนาระบบ เพิ่ม LED Motion Detection Camshift

5 เพิ่ม LED เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ในสภาพที่ไม่มีแสงจากภายนอก

6 Motion Detection หาความแตกต่างของภาพ

7 Motion Detection ข้อจำกัด
การคำนวณทิศทางการเคลื่อนที่นั้นจะขึ้นกับขอบของวัตถุทำให้มีปัญหาในทิศทางขึ้นลง การประยุกต์ในส่วนของการคลิกเมาส์

8 Camshift ตรวจจับสีผิวของมนุษย์ ระบุตำแหน่งและขนาดของนิ้วมือ

9 Camshift การทำงาน คำนวณทิศทางจากจุดยอดของพื้นที่นิ้วมือ
เรียกใช้ library ของ windows เพื่อควบคุม pointer

10 ปัญหา กระบวนการตรวจจับการคลิก แสงรบกวนจากภายนอก ทำให้ประมวลผลผิดพลาด
ความล่าช้าในการคำนวณ การเคลื่อนที่ไม่เรียบ

11 แนวทางการพัฒนาต่อ พัฒนาระบบการคลิก และ ดับเบิ้ลคลิก
ปรับปรุงระบบการเคลื่อนที่ พัฒนาระบบGUIเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อทดลองใช้ระบบ สรุปผล และจัดทำรายงาน

12 QUESTION?


ดาวน์โหลด ppt CRYSTAL BALL โดย บัณฑิต มูลเพีย และ วิศรุต พรศรีเมตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google