งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2 นางสาว ศิรินภา ศิริธร 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2 นางสาว ศิรินภา ศิริธร 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2 นางสาว ศิรินภา ศิริธร 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล

2  TinyERP/OpenERP  วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  แผนการดำเนินงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  แนวคิดการออกแบบ

3  Tiny ERP หรือ Open ERP เป็นซอฟแวร์ที่บริหาร จัดการในบริษัท ซึ่งครอบคลุมและรวบรวมความ ต้องการของบริษัทและขั้นตอนการดำเนินการ ไม่ว่า จะเป็น การบัญชี, การขาย,CRM, การผลิต, ฯลฯ  โปรแกรม Tiny ERP มีลักษณะเป็นโมดูลเชื่อมต่อ กัน  ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรม Tiny ERP ให้อยู่ ในรูปแบบของภาษาต่างๆ แต่ในรูปแบบภาษาไทย นั้นยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์

4  วัตถุประสงค์ ◦ เพื่อพัฒนาให้โปรแกรม Tiny ERP อยู่ในรูปแบบของ ภาษาไทยเสร็จสมบูรณ์ ◦ เพื่อให้โปรแกรม Tiny ERP ภาษาไทยที่เสร็จสมบูรณ์สามารถ นำไปใช้งานได้จริงและแพร่หลาย  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ◦ โปรแกรม Tiny ERP ฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ เพื่อให้คนไทย สามารถนำโปรแกรมไปใช้งานได้สะดวกและเข้าใจการใช้งาน มากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ โปรแกรมมากยิ่งขึ้น

5 1. ศึกษาข้อมูลและติดตั้งโปรแกรม TinyERP 2. ศึกษาการแปลงภาษาและตั้งค่าโปรแกรม 3. วางแผนการแก้ไขโปรแกรม 4. ลงมือแก้ไขระบบ 5. ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6. สรุปผล

6  ตารางแผนการดำเนินงาน

7  ระบบ ERP ◦ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรบริษัทโดยรวม ◦ เพื่อใช้ของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์อย่าง สูงสุด

8  Postgresql ◦ Object-Relational DBMS โดยสามารถใช้รูปแบบของภาษา SQL ได้เกือบทั้งหม ◦ รูปแบบการทำงาน แบบ Client/Server  Python ◦ เป็นภาษาโปรแกรมแบบอินเทอร์พรีเตอร์ ◦ ไพทอนเป็นภาษาสคริปต์ทำให้ใช้เวลาในการเขียนและคอมไพล์ ไม่มาก ทำให้เหมาะกับงานด้านการดูแลระบบ

9  ส่วนของ Server ◦ หน้า Import Language

10 ◦ หน้า Export

11 ◦ ไฟล์ thai18n

12 ◦ ไฟล์ใหม่ที่ Export

13  GNU gettext

14  โปรแกรม poEDIT


ดาวน์โหลด ppt นางสาว รัตติกาล สุวรรณธาดา 483040141-2 นางสาว ศิรินภา ศิริธร 483040149-6 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google