งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ อย่างง่าย A Simplified Robot Controlling Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ อย่างง่าย A Simplified Robot Controlling Software."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ อย่างง่าย A Simplified Robot Controlling Software

2 ทีมงาน นายจักรี วิญญาณ รหัส 453040635-4 นายนฤนารถ อออิงทรัพย์ รหัส 453040773-2

3 Agenda  โครงสร้างของการเขียนโปรแกรม บังคับหุ่นยนต์  ลักษณะงานที่ทำ  ผลงานที่ทำ  สิ่งที่จะทำต่อไป  Demo

4 โครงสร้างของการเขียน โปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ วิธีที่ 1

5 โครงสร้างของการเขียน โปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ (2) วิธีที่ 2

6 ลักษณะงานที่ทำ

7 ผลงานที่ทำ  ออกแบบ “ ภาษาอย่างง่าย ”  สร้าง Compiler ของ “ ภาษาอย่าง ง่าย ”  สร้าง Virtual Machine บน Microcontroller

8 ภาษาอย่างง่าย  ชุดคำสั่งเป็นภาษาไทย  ตัวอย่างของชุดคำสั่ง “ ภาษา อย่างง่าย ”  เดินหน้า, ถอยหลัง, หยุด, จบ เป็น ต้น  ตัวอย่างการใช้งาน  คำสั่ง [ ตัวเลือกต่างๆ ]  ฿ comment คือ การใช้ line comment

9 ภาษาอย่างง่าย (2)  ตัวอย่างโปรแกรม เดินหน้า หน่วงเวลา 5 ถอยหลัง หน่วงเวลา 5 หยุด จบ

10 Compiler ของ “ ภาษา อย่างง่าย ”  พัฒนาด้วยภาษา C++  จะทำการ Compile file ที่มี นามสกุล เป็น “.coe” เช่น test.coe  Compile ภาษาอย่างง่าย แล้วสร้าง Hex File สำหรับเก็บ Byte Code ของ Virtual Machine ที่สร้างขึ้น

11  วิธีการใช้ compiler  ใช้งานโดย เรียกชื่อโปรแกรม compiler ตามด้วยไฟล์ เช่น C:>coerc test.coe  ตัวอย่างโปรแกรม Compiler ของ “ ภาษา อย่างง่าย ” (2)

12 Virtual Machine บน Microcontroller  พัฒนาด้วยภาษา PIC Basic Pro  Microcontroller ที่ใช้คือ PIC16F872

13 Virtual Machine บน Microcontroller(2)  หุ่นยนต์ที่ใช้ในการทดลองคือ i-Box v2 PIC16F872 EEPROM

14 การทำงานของ Virtual Machine

15

16 ปัญหา  ภาษาอย่างง่าย  Compiler ของภาษาอย่างง่าย  Virtual Machine บน Microcontroller

17 สิ่งที่จะทำต่อไป  ออกแบบชุดของคำสั่งของภาษา อย่างง่าย ( ต่อ )  พัฒนา Compiler ของภาษาอย่าง ง่าย ( ต่อ )  พัฒนา Virtual Machine บน Microcontroller ( ต่อ )  พัฒนา EEPROM Programmer โดย ใช้ Infrared ในการติดต่อ

18 DEMO


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ อย่างง่าย A Simplified Robot Controlling Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google