งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประกอบ โครงสร้างหุ่นยนต์ ( ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ) โดยดูรายละเอียดการประกอบได้ จาก 1 คู่มือการสร้างและการประยุกต์ Robo-11 2 สื่อการสอน CAI ( ติดตั้งจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประกอบ โครงสร้างหุ่นยนต์ ( ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ) โดยดูรายละเอียดการประกอบได้ จาก 1 คู่มือการสร้างและการประยุกต์ Robo-11 2 สื่อการสอน CAI ( ติดตั้งจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ประกอบ โครงสร้างหุ่นยนต์ ( ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ) โดยดูรายละเอียดการประกอบได้ จาก 1 คู่มือการสร้างและการประยุกต์ Robo-11 2 สื่อการสอน CAI ( ติดตั้งจาก CD-ROM ที่มาพร้อมชุดพัฒนา

3 2. ทดสอบการขับเคลื่อนล้อ หุ่นยนต์ เพื่อให้การอ้างถึงโปรแกรมควบคุม การขับเคลื่อนหุ่นยนต์เป็นแบบเดียวกัน จึงขอกำหนดช่องขับล้อมอเตอร์ดังนี้ 1. ต่อมอเตอร์ล้อด้านซ้ายเข้ากับ ช่องขับ M-0 2. ต่อมอเตอร์ล้อด้านขวาเข้ากับ ช่องขับ M-1 แล้วทำการทดสอบด้วยโปรแกรมต่อไปนี้

4 โปรแกรมทดสอบมอเตอร์เพื่อ ปรับแต่งทิศทาง void main() { start_press(): motor(0,50); motor(1,50); stop_press(); ao(); }

5 3. หลักการขับเคลื่อน หุ่นยนต์เบื้องต้น การขับเคลื่อนให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ในทิศทางตรงทำได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ล้อซ้าย และขวาหมุนไปข้างหน้าทั้งคู่โดยใช้คำสั่ง fd หรือ motor และสั่งหยุดมอเตอร์ได้ด้วยคำสั่ง off หรือ ao 3.1 การขับเคลื่อนหุ่นยนต์ให้เดินหน้าตรง #define pow 50 void run_fd(float delay) { motor(0,pow); motor(1,pow); sleep(delay); }

6 การขับเคลื่อนให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในทิศทาง ถอยหลังทำได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ล้อซ้ายและ ขวาหมุนถอยหลังทั้งคู่โดยใช้คำสั่ง bk หรือ motor และสั่งหยุดมอเตอร์ได้ด้วยคำสั่ง off หรือ ao 3.2 การขับเคลื่อนหุ่นยนต์ให้ถอยหลังตรง #define pow 50 void run_bk(float delay) { motor(0,-pow); motor(1,-pow); sleep(delay); }

7 3.3.1 ทำได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ล้อซ้ายหมุน ถอยหลังและล้อขวาหมุนไปข้างหน้า ซึ่งจะทำให้จุด ศูนย์กลางการหมุนอยู่ที่กึ่งกลางลำตัวของหุ่นยนต์ 3.3 การขับเคลื่อนหุ่นยนต์เลี้ยวซ้าย #define pow 50 void turn_left(float delay) { motor(0,-pow); motor(1,pow); sleep(delay); }

8 3.3.2 ทำได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ล้อซ้ายหยุดอยู่ กับที่และล้อขวาหมุนไปข้างหน้า ซึ่งจะทำให้จุด ศูนย์กลางการหมุนอยู่ที่ล้อซ้ายของหุ่นยนต์ #define pow 50 void turn_left2(float delay) { off(0); motor(1,pow); sleep(delay); }

9 3.4.1 ทำได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ล้อซ้ายหมุนไป ข้างหน้าและล้อขวาหมุนถอยหลัง ซึ่งจะทำให้จุด ศูนย์กลางการหมุนอยู่ที่กึ่งกลางลำตัวของหุ่นยนต์ 3.4 การขับเคลื่อนหุ่นยนต์เลี้ยวขวา #define pow 50 void turn_right(float delay) { motor(0,pow); motor(1,-pow); sleep(delay); }

10 3.4.2 ทำได้โดยการสั่งให้มอเตอร์ล้อซ้ายหมุนไป ข้างหน้าและล้อขวาหยุดอยู่กับที่ ซึ่งจะทำให้จุด ศูนย์กลางการหมุนอยู่ที่ล้อซ้ายของหุ่นยนต์ #define pow 50 void turn_right2(float delay) { motor(0,pow); off(1); sleep(delay); }

11 โจทย์ทดสอบ ( ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ) เขียนโปรแกรมควบคุมให้ หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วย เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางแบบ อินฟราเรด ZX-08 โดยเมื่อชนสิ่ง กีดขวางให้หุ่นยนต์ถอยหลังแล้ว เลี้ยวซ้ายเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง


ดาวน์โหลด ppt 1. ประกอบ โครงสร้างหุ่นยนต์ ( ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ) โดยดูรายละเอียดการประกอบได้ จาก 1 คู่มือการสร้างและการประยุกต์ Robo-11 2 สื่อการสอน CAI ( ติดตั้งจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google