งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ

2 ลักษณะ / ความเป็นมา เป็นภาษาระดับสูงที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และ พัฒนาสติปัญญา ช่วยให้เข้าใจในเรื่องหลักการโปรแกรม ของภาษาคอมพิวเตอร์ และการทำงานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น และช่วยเสริมสร้างความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาและการพิสูจน์ แนวคิดนั้น สามารถนำไปใช้กับสาขาวิชาการอื่นได้ เช่น ดนตรี, ภาษาศาสตร์, ศิลปะ, คณิตศาสตร์ เป็นต้น ภาษาโลโกพัฒนามาจากสถาบันหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งมล รัฐแมสซาซูเสส หรือเอ็มไอที และหลายมหาวิทยาลัยใน ยุโรป ญี่ปุ่น ซึ่งมีจุดหมายในการพัฒนาคล้ายคลึงกัน มี โครงสร้างการใช้คำสั่งรูปแบบเดียวกัน ต่างกันบ้าง เล็กน้อย เหมาะสมสำหรับเด็กในการเรียนรู้หลักการเขียน โปรแกรม

3 สัญลักษณ์โปรแกรม คือ เต่า ซึ่งในโปรแกรมจะ เป็นรูปสามเหลี่ยม จึงมีการเรียกว่า “ เต่ารูปสามเหลี่ยม ” ปี พ. ศ. 2493 นักวิทยาศาสตร์ชื่อว่า เกรย์ วอล เทอร์ (Grey Walter) ได้สร้างหุ่นยนต์ทำงานได้จริงขึ้น เขา ให้ชื่อว่า “Turtle” แปลว่า “ เต่า ” เพราะว่ามีลักษณะคล้าย เต่า เนื่องจากมันมีฝ่าครอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คล้าย กระดองเต่า ต่อมามีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบโปรแกรมสร้าง ภาพกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายเรียกว่า ภาษาโลโก คำว่า “ โลโก ” หมายถึงหุ่นยนต์เต่า สามารถ เคลื่อนที่ตามทิศทางที่คอมพิวเตอร์ควบคุมได้ ในขณะที่ เคลื่อนที่ไปจะวาดลายเส้นตามทิศทางนั้น ๆ ด้วย ผู้เขียน โปรแกรมสามารถใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย เช่น เมื่อต้องการให้เต่าเคลื่อนไปด้านหน้าจะใช้คำสั่ง “FORWARD” ย้อนกลับ “REVERSE” เลี้ยวขวา “RIGHT” เลี้ยวซ้าย “LEFT” เป็นต้น

4 MSWLogo - ย่อมาจาก MicroSoft Windows Logo - มหาวิทยาลัย เบิร์คเลย์ แคลิฟอร์เนีย เป็น ผู้พัฒนาโปรแกรม - ใช้ในการศึกษาได้ - สามารถหาได้จาก Internet - ในการศึกษาต่อไปนี้เรียก เอ็มเอสดับเบิลยูโลโก ว่า โลโก

5 หน้าตาโลโก

6 รูปแบบคำสั่ง PRINT [ ข้อความ ] โดยระหว่างคำว่า PRINT กับ [ จะต้องมีช่องว่างอย่างน้อย 1 ช่อง

7 คำสั่งเต่าวาดภาพ CLEARSCREEN หมายถึง ลบข้อมูลทั้งหมดที่ ปรากฎบนจอภาพ FORWARD a หมายถึง เดินหน้า a หน่วย RIGHT b หมายถึง หันขวา m องศา BACK c หมายถึง ถอยหลัง b หน่วย LEFT d หมายถึง หันซ้าย n องศา หมายเหตุ การพิมพ์คำสั่งให้เต่าทำงานสามารถใช้ ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ก็ได้

8 องศาการเดินของเต่า

9 คำสั่งเขียนรูปวงกลม รูปแบบคำสั่ง CIRCLE m เมื่อ m คือความ ยาวของรัศมี ตัวอย่างคำสั่ง CIRCLE 300 ผลที่ได้คือ วงกลมที่มี รัศมี 300 หน่วย

10 คำสั่งเขียนส่วนโค้ง รูปแบบคำสั่ง ARC m n เมื่อ m เป็นขนาดของมุม และ n เป็นความยาวของ รัศมี ตัวอย่างคำสั่ง ARC 180 200 ผลที่ได้คือ วงกลมที่มีรัศมี 300 หน่วย

11 รู้จักกับกระบวนความ กระบวนการ คือ ชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย ๆ รวมกันเป็นชุด เพื่อสะดวกในการใช้งาน โดย อาศัยคำสั่งคำเดียวและไม่ต้องพิมพ์คำสั่งทั้งหมด ซ้ำอีก รูปแบบกระบวนความ To ชื่อกระบวนความ คำสั่ง 1 คำสั่ง 2 - END

12 กระบวนความ SQUARE ( ชื่อชุดคำสั่ง ) TO SQUARE FORWARD 50 RIGHT 90 FORWARD 50 RIGHT 90 FORWARD 50 RIGHT 90 FORWARD 50 RIGHT 90 END

13 หมายเหตุ 1. กระบวนความในภาษาโลโกเริ่มต้นด้วย TO ตามด้วยชื่อกระบวนความ และจบด้วย END 2. ชื่อของกระบวนความที่ตั้งจะต้องไม่ซ้ำ กับคำสั่งในภาษาโลโก

14 การบันทึกกระบวนความ คลิกคำสั่ง File > Save - ตั้งชื่อแฟ้ม (file) - เลือก drive - เลือก foder แล้วกด OK

15 การเริ่มต้นงานใหม่และการดึงแฟ้มกระบวนความ มาใช้งาน คลิกคำสั่ง File > New - แต่ถ้าเรียกขึ้นมาใช้งาน คลิกคำสั่ง File > Load - การเรียกกระบวนงานมาใช้ เต่าจะนับเป็น 1 คำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google