งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมภาษาโลโก (logo)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมภาษาโลโก (logo)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
อาจารย์วันวิสาข์ บุญพ่วง วิชา หลักการโปรแกรมเบื้องต้น 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ

2 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
ลักษณะ/ความเป็นมา เป็นภาษาระดับสูงที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญา ช่วยให้เข้าใจในเรื่องหลักการโปรแกรมของภาษาคอมพิวเตอร์ และการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้น และช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาและการพิสูจน์แนวคิดนั้น สามารถนำไปใช้กับสาขาวิชาการอื่นได้ เช่น ดนตรี ,ภาษาศาสตร์ ,ศิลปะ ,คณิตศาสตร์ เป็นต้น ภาษาโลโกพัฒนามาจากสถาบันหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาซูเสส หรือเอ็มไอที และหลายมหาวิทยาลัยในยุโรป ญี่ปุ่น ซึ่งมีจุดหมายในการพัฒนาคล้ายคลึงกัน มีโครงสร้างการใช้คำสั่งรูปแบบเดียวกัน ต่างกันบ้างเล็กน้อย เหมาะสมสำหรับเด็กในการเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรม

3 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
สัญลักษณ์โปรแกรม คือ เต่า ซึ่งในโปรแกรมจะเป็นรูปสามเหลี่ยม จึงมีการเรียกว่า “เต่ารูปสามเหลี่ยม” ปี พ.ศ นักวิทยาศาสตร์ชื่อว่า เกรย์ วอลเทอร์ (Grey Walter) ได้สร้างหุ่นยนต์ทำงานได้จริงขึ้น เขาให้ชื่อว่า “Turtle” แปลว่า “เต่า” เพราะว่ามีลักษณะคล้ายเต่า เนื่องจากมันมีฝ่าครอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คล้ายกระดองเต่า ต่อมามีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบโปรแกรมสร้างภาพกราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่ายเรียกว่า ภาษาโลโก คำว่า “โลโก” หมายถึงหุ่นยนต์เต่า สามารถเคลื่อนที่ตามทิศทางที่คอมพิวเตอร์ควบคุมได้ ในขณะที่เคลื่อนที่ไปจะวาดลายเส้นตามทิศทางนั้น ๆ ด้วย ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย เช่น เมื่อต้องการให้เต่าเคลื่อนไปด้านหน้าจะใช้คำสั่ง “FORWARD” ย้อนกลับ “REVERSE” เลี้ยวขวา “RIGHT” เลี้ยวซ้าย “LEFT” เป็นต้น

4 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
MSWLogo - ย่อมาจาก MicroSoft Windows Logo - มหาวิทยาลัย เบิร์คเลย์ แคลิฟอร์เนีย เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม - ใช้ในการศึกษาได้ - สามารถหาได้จาก Internet - ในการศึกษาต่อไปนี้เรียก เอ็มเอสดับเบิลยูโลโก ว่า โลโก

5 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
หน้าตาโลโก

6 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
รูปแบบคำสั่ง PRINT [ข้อความ] โดยระหว่างคำว่า PRINT กับ [ จะต้องมีช่องว่างอย่างน้อย 1 ช่อง

7 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
คำสั่งเต่าวาดภาพ CLEARSCREEN หมายถึง ลบข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎบนจอภาพ FORWARD a หมายถึง เดินหน้า a หน่วย RIGHT b หมายถึง หันขวา m องศา BACK c หมายถึง ถอยหลัง b หน่วย LEFT d หมายถึง หันซ้าย n องศา หมายเหตุ การพิมพ์คำสั่งให้เต่าทำงานสามารถใช้ตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ก็ได้

8 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
องศาการเดินของเต่า

9 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
คำสั่งเขียนรูปวงกลม รูปแบบคำสั่ง CIRCLE m เมื่อ m คือความยาวของรัศมี ตัวอย่างคำสั่ง CIRCLE 300 ผลที่ได้คือ วงกลมที่มีรัศมี 300 หน่วย

10 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
คำสั่งเขียนส่วนโค้ง รูปแบบคำสั่ง ARC m n เมื่อ m เป็นขนาดของมุม และ n เป็นความยาวของรัศมี ตัวอย่างคำสั่ง ARC ผลที่ได้คือ วงกลมที่มีรัศมี 300 หน่วย

11 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
รู้จักกับกระบวนความ กระบวนการ คือ ชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย ๆ รวมกันเป็นชุด เพื่อสะดวกในการใช้งาน โดยอาศัยคำสั่งคำเดียวและไม่ต้องพิมพ์คำสั่งทั้งหมดซ้ำอีก รูปแบบกระบวนความ To ชื่อกระบวนความ คำสั่ง 1 คำสั่ง 2 - END

12 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
กระบวนความ SQUARE (ชื่อชุดคำสั่ง) TO SQUARE FORWARD 50 RIGHT 90 END

13 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
หมายเหตุ 1. กระบวนความในภาษาโลโกเริ่มต้นด้วย TO ตามด้วยชื่อกระบวนความ และจบด้วย END 2. ชื่อของกระบวนความที่ตั้งจะต้องไม่ซ้ำกับคำสั่งในภาษาโลโก

14 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
การบันทึกกระบวนความ คลิกคำสั่ง File > Save - ตั้งชื่อแฟ้ม (file) - เลือก drive - เลือก foder แล้วกด OK

15 โปรแกรมภาษาโลโก (logo)
การเริ่มต้นงานใหม่และการดึงแฟ้มกระบวนความมาใช้งาน คลิกคำสั่ง File > New - แต่ถ้าเรียกขึ้นมาใช้งาน คลิกคำสั่ง File > Load - การเรียกกระบวนงานมาใช้ เต่าจะนับเป็น 1 คำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมภาษาโลโก (logo)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google