งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรายพล คุ้มทรัพย์ 1. วัตถุประสงค์หลัก :  เข้าใจปัญหาและ สถานการณ์พลังงานของ โลกและของประเทศ  ใช้เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรายพล คุ้มทรัพย์ 1. วัตถุประสงค์หลัก :  เข้าใจปัญหาและ สถานการณ์พลังงานของ โลกและของประเทศ  ใช้เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรายพล คุ้มทรัพย์ 1

2 วัตถุประสงค์หลัก :  เข้าใจปัญหาและ สถานการณ์พลังงานของ โลกและของประเทศ  ใช้เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาพลังงาน ได้ 2

3 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 1  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits. บทที่ 1 - 2 3

4 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  มนุษย์ใช้ปริมาณพลังงาน ต่อหัวเพิ่มขึ้นตามการ พัฒนา และคุณภาพ พลังงานก็ดีขึ้น  อียิปต์โบราณและจีนเคยใช้ น้ำมันและถ่านหินหลายพัน ปีมาแล้ว  ถ่านหิน เครื่องจักรไอน้ำ และการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4

5 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  พลังงานให้ “ ความร้อน ( และเย็น ) แสงสว่าง การ หล่อลื่น การขนส่ง และ พลังงานกล ”  ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง สำคัญในยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรม ศตวรรษที่ 18 5

6 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  โลกเริ่มใช้น้ำมัน ปิโตรเลียม และไฟฟ้า ในปลายศตวรรษที่ 19  เครื่องยนต์สันดาป ภายใน (internal combustion engine) ใช้ในเครื่องจักรและ รถยนต์ 6

7 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  น้ำมันราคาถูก จนถึงปี ค. ศ. 1973 เกิดวิกฤติ น้ำมันครั้งแรก ราคาเพิ่ม 4 เท่า OPEC แสดงพลัง  ปี ค. ศ. 1979 วิกฤติ น้ำมันครั้งที่ 2 เนื่องจากการปฏิวัติใน อิหร่าน 7

8

9 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  วิกฤติน้ำมันก่อให้เกิด ปัญหาเศรษฐกิจ ( เงิน เฟ้อ ขาดดุล โตช้า ) แต่ก็ กระตุ้นให้ประหยัดพลังงาน สำรวจพบแหล่งผลิตใหม่ และใช้พลังงานทดแทน  ราคาน้ำมันระดับปานกลาง ในช่วง 1986-2002 9

10 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  ตั้งแต่ปี 2003 ถึงปัจจุบัน (2008) ราคาพุ่งกระฉูด จาก $30 ต่อบาเรล มา เป็น $146 ในเดือน กรกฎาคม 2008 กลายเป็น “ วิกฤติ น้ำมันครั้งที่ 3” เพราะ กำลังการผลิตส่วนเกินต่ำ เทียบกับ demand + การ เก็งกำไร 10

11

12

13 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  แต่ราคาน้ำมันลดลงใน ปลายปี 2008 ต่อเนื่องปี 2009 เนื่องจากวิกฤตหนี้ เสียในสหรัฐฯ ทำให้เกิด เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ความต้องการใช้พลังงาน ลดลงมาก  ในระยะยาว น้ำมันมี แนวโน้มแพงขึ้นอีก 13

14 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  น้ำมันแพงขึ้นมาก จึงมี คำถาม  “ น้ำมันจะหมดโลก ?” “ เราปลูกพืชเป็นพลังงาน ทดแทนน้ำมัน ?” “ ผลกระทบต่อการผลิต อาหาร ?” 14

15 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  สรุป : พลังงานสำคัญต่อ มนุษย์เพราะ 1. พลังงานเป็นปัจจัย สำคัญในการผลิตและ บริโภค 2. ราคาน้ำมันผันผวน ทำให้เกิดปัญหา เศรษฐกิจ และปัญหา การตัดสินใจในการลงทุน 15

16 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  สรุป : พลังงานสำคัญต่อ มนุษย์ เพราะ 3. พลังงานกลายเป็น “ เครื่องมือ ” ในการต่อรอง ระหว่างประเทศ 4. การใช้พลังงาน ( น้ำมัน และถ่านหิน ) มีผล ทำให้เกิด “ ภาวะโลก ร้อน ” 16


ดาวน์โหลด ppt พรายพล คุ้มทรัพย์ 1. วัตถุประสงค์หลัก :  เข้าใจปัญหาและ สถานการณ์พลังงานของ โลกและของประเทศ  ใช้เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google