งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวี ความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น แหล่ง พลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวี ความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น แหล่ง พลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวี ความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น แหล่ง พลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัย เทคโนโลยีในการผลิตมากยิ่งขึ้น จากน้ำมันปิโตรเลียม ไปเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ประเทศไทยมีแหล่ง พลังงานหลายประเภทด้วยกัน แต่อาจจะมีในปริมาณ ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ บางครั้ง วิกฤตการณ์ของโลกอาจจะทำให้ประเทศไทยได้รับ อิทธิพลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยัง ต้องมีการสั่งน้ำมัน

3 - ปิดไฟทุกครั้งเมื่อมีคน อยู่ - เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็นหลอดไฟ T5 ช่วย ประหยัดไฟ

4

5 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส ทำการใช้เปิดใช้เครื่องปรับ อาการเวลา 9.30 -11.30 และ 13.30-15.30 น.

6

7 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ทำการปิดจอภาพเมื่อไม่ใช้ งานเกิน 15 นาที

8

9 ใช้เส้นทางลัด ศึกษาเส้นทางก่อนการ เดินทาง ตรวจหาสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ ตรวจเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศขณะสตาร์ท เครื่องยนต์ เมื่อไม่ใช้หรือจอดไว้จำทำการดับ เครื่องทุกครั้ง ทางเดียวกันไปด้วยกัน

10


ดาวน์โหลด ppt พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ในโลกปัจจุบันและทวี ความสำคัญขึ้นเมื่อโลกยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น แหล่ง พลังงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องอาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google