งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พรายพล คุ้มทรัพย์ และภูรี สิรสุนทร 1. วัตถุประสงค์หลัก :  เข้าใจปัญหาและ สถานการณ์พลังงานของ โลกและของประเทศ  ใช้เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พรายพล คุ้มทรัพย์ และภูรี สิรสุนทร 1. วัตถุประสงค์หลัก :  เข้าใจปัญหาและ สถานการณ์พลังงานของ โลกและของประเทศ  ใช้เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พรายพล คุ้มทรัพย์ และภูรี สิรสุนทร 1

2 วัตถุประสงค์หลัก :  เข้าใจปัญหาและ สถานการณ์พลังงานของ โลกและของประเทศ  ใช้เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ประเด็นปัญหาพลังงาน ได้ 2

3 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  Peirce, W.S., Economics of the Energy Industries. บท ที่ 1  Dahl, C. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits. บทที่ 1 - 2 3

4 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  มนุษย์ใช้ปริมาณพลังงาน ต่อหัวเพิ่มขึ้นตามการ พัฒนา และคุณภาพ พลังงานก็ดีขึ้น  อียิปต์โบราณและจีนเคยใช้ น้ำมันและถ่านหินหลายพัน ปีมาแล้ว  ถ่านหิน ไอน้ำ และการ ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4

5 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  พลังงานให้ “ ความร้อน ( และเย็น ) แสงสว่าง การ หล่อลื่น การขนส่ง และ พลังงานกล ”  ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง สำคัญในยุคปฏิวัติ อุตสาหกรรม ศตวรรษที่ 18 5

6 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  เริ่มใช้น้ำมัน และไฟฟ้า ในปลาย ศตวรรษที่ 19  เครื่องยนต์สันดาป ภายใน (internal combustion engine) 6

7 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  น้ำมันราคาถูก จนถึงปี ค. ศ. 1973 วิกฤติน้ำมัน ครั้งแรก ราคาเพิ่ม 4 เท่า  ปี ค. ศ. 1979 วิกฤติ น้ำมันครั้งที่ 2 เนื่องจากการปฏิวัติใน อิหร่าน 7

8

9 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  วิกฤติน้ำมันก่อให้เกิดปัญหา เศรษฐกิจ ( เงินเฟ้อ ขาด ดุล โตช้า ) กระตุ้นให้ประหยัด พลังงาน สำรวจพบแหล่ง ผลิตใหม่ และใช้พลังงาน ทดแทน  ราคาน้ำมันระดับปานกลาง ในช่วง 1986-2002 9

10 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  ตั้งแต่ปี 2003 ถึงปัจจุบัน (2008) ราคาพุ่งกระฉูด จาก $30 ต่อบาเรล มา เป็นกว่า $130 ( และอาจ ไปได้ถึง $200 ใน อนาคต ?) “ วิกฤติ น้ำมันครั้งที่ 3” เพราะ กำลังการผลิตส่วนเกินต่ำ เทียบกับ demand + การ เก็งกำไร 10

11 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  “ น้ำมันจะหมดโลก ?” “ เราปลูกพืชเป็นพลังงาน ทดแทนน้ำมัน ?” “ ผลกระทบต่อการผลิต อาหาร ?” 11

12 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  สรุป : พลังงานสำคัญต่อ มนุษย์ เพราะ 1. พลังงานเป็นปัจจัย สำคัญในการผลิต และบริโภค 2. ราคาน้ำมันผันผวน คาดได้ยาก ทำให้ตัดสินใจยากใน การลงทุน 12

13 ความสำคัญและบทบาท ของพลังงาน  สรุป : พลังงานสำคัญต่อ มนุษย์ เพราะ 3. พลังงานกลายเป็น “ เครื่องมือ ” ในการต่อรองระหว่าง ประเทศ 4. การใช้พลังงานมีผล ทำให้เกิด “ ภาวะโลกร้อน ” 13


ดาวน์โหลด ppt พรายพล คุ้มทรัพย์ และภูรี สิรสุนทร 1. วัตถุประสงค์หลัก :  เข้าใจปัญหาและ สถานการณ์พลังงานของ โลกและของประเทศ  ใช้เครื่องมือทาง เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google