งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 Lecture 8 Heckscher-Ohlin (2) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 Lecture 8 Heckscher-Ohlin (2) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 Lecture 8 Heckscher-Ohlin (2) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Equilibrium

3 Autarky Equilibrium Trade Equilibrium

4 Heckscher-Ohlin Theorem เมื่อมีการค้า ประเทศหนึ่งๆจะส่งออกสินค้าที่ใช้ปัจจัย การผลิตที่ประเทศนั้นมีอยู่มาก ( ราคาถูกโดย เปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิตอื่น ) เป็นปัจจัยการ ผลิตที่สำคัญ ในขณะที่จะนำเข้าสินค้าที่ใช้ปัจจัย การผลิตที่ประเทศนั้นมีอยู่น้อย ( ราคาแพงโดย เปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิตอื่น ) เป็นปัจจัยการ ผลิตที่สำคัญ ดังนั้น Capital-rich country ส่งออก Capital-intensive goods นำเข้า Labor-intensive goods

5 Trade equalizes relative goods prices ความแตกต่างใน Factor supplies => ความแตกต่างใน factor prices => ความ แตกต่างใน goods prices Trade => ทำให้ราคาสินค้า เปรียบเทียบในสองประเทศ เท่ากัน => factor prices ?

6 Relative Factor–Price Equalization. Equalization of good prices  Factor price Equalization (FPE)

7 Trade equalizes relative factor prices and factor intensity across countries w/r k = K / L kXkX -P X / P Y 1 2 -5/4

8 การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศโดยเสรี ส่งผลต่อราคาปัจจัยเสมือนมีการเคลื่อนย้าย ปัจจัยฯโดยเสรี •Japan ส่งออกรถ ( สินค้าที่ใช้ทุนเข้มข้น ) ไป China China ส่งออกเสื้อผ้า ( สินค้าที่ใช้แรงงาน เข้มข้น ) ไป Japan –Japan: ค่าตอบแทนทุนเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทน แรงงานลดลง –China: ค่าตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทน ทุนลดลง •Japan ส่งออกทุนไป china เป็นจำนวนมาก ( และส่งออกแรงงานไปเล็กน้อย ) China ส่งออกแรงงานไป Japan เป็นจำนวนมาก ( และส่งออกทุนไปเล็กน้อย ) – ผลต่อค่าตอบแทนปัจจัยฯเหมือนส่งออกสินค้า


ดาวน์โหลด ppt EC451 Lecture 8 Heckscher-Ohlin (2) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google