งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EC451 Lecture 10 Heckscher-Ohlin (4) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EC451 Lecture 10 Heckscher-Ohlin (4) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EC451 Lecture 10 Heckscher-Ohlin (4) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Rybczynski Theorem ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับ • การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเพิ่มขึ้น ของปัจจัยการผลิต จะส่งผลต่อ Trade อย่างไร

3 FIGURE 7-1 Growth of Labor and Capital Over Time. X is labour intensive goodY is capital intensive good Growth in labour Growth in capital Proportionate growth in capital and labour การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต

4 •Rybczynski Theorem : ณ ราคาสินค้า ต่างๆคงที่ การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต ชนิดหนึ่ง จะมีผลให้มีผลผลิตสินค้าที่ใช้ ปัจจัยนั้นเข้มข้นเพิ่มขึ้น และเพิ่มในอัตรา ที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต และมีผลให้ผลผลิตสินค้าอื่นกลับลดลง ผลของการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการ ผลิต F R S P1P1 P2P2 M - L เพิ่มขึ้น ผลผลิต L- intensive good เพิ่มขึ้น ขณะที่ผลผลิต K-intensive good ลดลง EX

5 Intuition •Rybczynski Theorem ใช้ได้กับการ วิเคราะห์กรณีประเทศเล็กเท่านั้น เพราะข้อ สมมติคือราคาสินค้าต่างๆคงที่ –goods prices fix, –factor prices fix, –techniques do not change –all the adjustment need happen through the industry mix.

6 • เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีแรงงานเพิ่มขึ้นในภาวะที่ราคา สินค้าต่างๆคงที่ – เมื่อราคาสินค้าคงที่ ราคาปัจจัยการผลิตก็ต้องคงที่ ตามไปด้วย – เมื่อราคาปัจจัยการผลิตคงที่ ผู้ผลิตไม่มีการเปลี่ยน เทคนิคทั้งก่อนและหลัง – เมื่อมีแรงงานเพิ่มเข้ามา แรงงานนั้นถูกดูดซับด้วย การขยายการผลิต โดยการขยายตัวส่วนใหญ่ เกิดขึ้นที่ Labour-intensive sector – เมื่อมีการผลิตขยายตัว มีความต้องการทั้งแรงงาน และทุน จึงต้องดึงทุนจาก capital-intensive sector ไปรองรับการขยายตัวของ L-intensive sector ขณะที่ K-intensive sector หดตัวลง – การหดตัวของ K-intensive sector ปล่อยแรงงาน ออกมาเพิ่มทำให้ L-intensive sector ยิ่งขยายตัว


ดาวน์โหลด ppt EC451 Lecture 10 Heckscher-Ohlin (4) ดร. วิธาดา อนกูลวรรธกะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google