งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อสมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อสมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อสมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น
3.4.1 ประโยชน์จากการค้า (กรณีประเทศใหญ่) Y Pw = 2 Pw = 2 Y PB = 4 PPCB CIC2A CIC1A A* CIC1B PPCA B’ CIC2B A B PA = 1 M A’ B* N X X Note: ,

2 3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อสมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น
CIC3A 3.4.1 ประโยชน์จากการค้า (กรณีประเทศเล็ก) Y Pw = 2 A* CIC2A PPCA PA = 1 C O1 A CIC1A A’ O2 P’w = 2 X Note: ,

3 3.7 เส้นเสนอ (Offer Curve หรือ Reciprocal Demand)
(สินค้าส่งออกของ B) y x y p3 p2 oA c3 CICA3 p2 CICA1 CICA2 p1 p1 c2 CICA0 c1 x3 y3 D3 p0 PPCA p0 A0 y2 D2 o1 A1 o2 x1 y1 A2 D1 o3 A3 x o o x2 สินค้าส่งออกของ A (สินค้านำเข้าของ B) OOA = เส้น offer curve ของปท. A ทุกๆจุดบน offer curve แสดงถึงภาวะดุลยภาพในการผลิต และการบริโภค ณ ระดับราคาสัมพัทธ์หนึ่งๆ ณ จุด O ในรูปที่ 2 ราคาสัมพัทธ์ (อัตราการค้า) = P0 ไม่มีการค้า

4 3.8 อัตราการค้าดุลยภาพและดุลยภาพทั่วไป
P1 A PE Y Y1B B YE Y1A PB PA X X1A XE X1B O Note: OA = Offer Curve ของ A, OB = Offer Curve ของ B , , ,

5 ดุลยภาพหลากหลายและดุลยภาพที่ไม่มีเสถียรภาพ
P5 P6 P3 Y P2 A E3 P0 E2 I H G PB P1 P4 E1 PA B X O Note: OA = Offer Curve ของ A , , OB = Offer Curve ของ B ,

6 Factor Intensity Reversal
K สมมติว่า ในการผลิตสินค้า X ปัจจัย K และ L ใช้ทดแทนกันได้ดี ในการผลิตสินค้า Y ปัจจัย K และ L ใช้ทดแทนกันได้ไม่ดี , Y X L

7 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัมพัทธ์ของปัจจัยการผลิต (w/r) กับ สัดส่วนของปัจจัยที่ใช้ในการผลิต (K/L)
X’ Y’ D1 C’1 D’1 D2 Y C’2 D’2 C1 C2 X L K/L (k)

8 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสัมพัทธ์ของสินค้า (Px/Py) กับ ราคาสัมพัทธ์ของปัจจัยการผลิต (w/r)
K Y OY L PPC X1 Y1 P2 E2 e1 Y2 X2 Y1 E1 Y2 e2 P1 L X2 X1 X OX K

9 ปท. A มี L-abundance ปท. B มี K-abundance Y X PPCB PB PA PPCA PE
4.9.1 H-O Theory ตามคำนิยามทางกายภาพ ปท. A มี L-abundance Y PPCB ปท. B มี K-abundance CIC1 PB CIC0 B1 O2 B0 E O1 A0 PA A1 PPCA PE X

10 ถ้า CIC ของปท.คู่ค้าต่างกัน
ปท. A มี L-abundance Y ปท. B มี K-abundance PB CICB PPCB ปท. A ส่งออก Y ปท. B ส่งออก X ขัดกับ H-O Theory PA PPCA CICB X A1


ดาวน์โหลด ppt 3.4 ประโยชน์จากการค้าภายใต้ข้อสมมติต้นทุนเพิ่มขึ้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google