งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนสร้างโมบายความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด โดยจะต้องมีเนื้อหาตามภาพนิ่งที่ 2 โดยทำตามเลขที่ของตัวเอง เช่น เลขที่ 4 ก็ให้ค้นหาข้อมูลในหัวข้อที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนสร้างโมบายความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด โดยจะต้องมีเนื้อหาตามภาพนิ่งที่ 2 โดยทำตามเลขที่ของตัวเอง เช่น เลขที่ 4 ก็ให้ค้นหาข้อมูลในหัวข้อที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนสร้างโมบายความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด โดยจะต้องมีเนื้อหาตามภาพนิ่งที่ 2 โดยทำตามเลขที่ของตัวเอง เช่น เลขที่ 4 ก็ให้ค้นหาข้อมูลในหัวข้อที่ 4 งานชิ้นที่ 2 ให้นักเรียนสร้างโมบายความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด โดยให้ค้นหาเคล็ดลับ / เทคนิคเพิ่มเติม 3 หัวข้อ ตามหัวข้อ ต่อไปนี้ ม.4/1 การทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม เครื่องแต่งกาย ม.4/2 การทำความสะอาดเครื่องมือ ของใช้ภายในบ้าน ม.4/3 การเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร การแปรรูปอาหาร การ ถนอมอาหาร เจาะรูบริเวณจุดสีน้ำเงิน เลือกใช้ไหมพรมตามสีที่ตัวเอง ต้องการ การปริ้นท์ควรใช้กระดาษปกสีขาวขนาด A4 ( ไม่ควรใช้ กระดาษปริ้นท์งานทั่วไป ) ให้พิมพ์หัวข้อของงานไว้ด้านที่เจาะรู และชื่อผู้จัดทำตาม แบบที่กำหนด ระบุแหล่งข้อมูลจากหนังสือ วารสาร เว็บไซด์ให้ชัดเจนตาม แบบที่กำหนด งานชิ้นที่ 3 การจัดงานในบ้าน 10 คะแนน

2 หัวข้อหลักที่ใช้ในการสร้างโมบาย เลขที่ 1 – 17 ให้ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับการเลือกใช้ วิธีการใช้ และการเก็บรักษา อุปกรณ์ต่อไปนี้ 1. เครื่องดูดฝุ่น 2. ไม้กวาดดอกหญ้า 3. ไม้กวาดทางมะพร้าว 4. ไม้กวาดเสี้ยนตาล 5. ไม้กวาดไม้ไผ่ 6. ไม้กวาดขนไก่ 7. ไม้กวาดไนลอน 8. แปรงลวด 9. แปรงพลาสติก 10. แปรงขนสัตว์ / แปรงไนลอน 11. ฝอยขัด แผ่นขัด 12. แผ่นฟองน้ำ 13. ไม้ถูพื้น 14. ถังและกาละมัง 15. ผงซักฟอก 16. น้ำยาล้างจาน 17. น้ำยาขัดและผงขัด เลขที่ 18 – 32 ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ ต่อไปนี้ 18. หลักการปัดกวาดในการทำความสะอาดบ้าน 19. หลักการเช็ดถูในการทำความสะอาดบ้าน 20. หลักการทำความสะอาดเพดาน 21. หลักการทำความสะอาดฝาผนัง 22. หลักการทำความสะอาดประตู หน้าต่าง 23. หลักการทำความสะอาดพื้น 24. หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภท ไม้ 25. หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภท หนัง / เครื่องเคลือบ 26. หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภท เครื่องเงิน 27. หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภท ทองเหลือง 28. หลักการทำความสะอาดเครื่องเรือนประเภท เครื่องแก้วและกระจก 29. ความปลอดภัยจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 30. ความปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 31. ความปลอดภัยจากการใช้สารซักฟอกและ สารเคมี 32. ความปลอดภัยจากการใช้บริเวณต่าง ๆ ของ บ้าน

3 สื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา งานบ้าน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้จัดทำ นาย ชั้น ม.4/ เลขที่ แหล่งข้อมูล

4


ดาวน์โหลด ppt งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนสร้างโมบายความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด โดยจะต้องมีเนื้อหาตามภาพนิ่งที่ 2 โดยทำตามเลขที่ของตัวเอง เช่น เลขที่ 4 ก็ให้ค้นหาข้อมูลในหัวข้อที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google